Lokalpolitik

Stort borgermøde om havnefronten

Bevaringsforening inviterer byråd, beboerforening og byens borgere til en snak, inden det er for sent

SÆBY:I Sæby Kommunes Bevaringsforening er man alt andet en trygge ved den udvikling, der p.t. er i gang på Sæby Havn. Derfor inviterer foreningen nu alle interesserede til et borgermøde om bevaringsarbejdet i Sæby i almindelighed og den aktuelle situation på havnen i særdeleshed. Der er sendt skriftlige indbydelser ud til samtlige medlemmer af Sæby Byråd og til den kritiske beboerforening på havnen. Foreningsformand Arnold Andersen understreger dog, at alle er velkomne til møde op. - Man kan sige, at vi burde have holdt mødet tidligere. Men vi er en ny forening, og vi har simpelthen ikke haft økonomi til det før. Det har vi nu, og med hensyn til havnefronten er det heldigvis ikke for sent, siger Arnold Andersen. Foredrag På borgermødet vil arkitekt Bo Christiansen, Holte, holde et foredrag med titlen "Sæby by og havn i fortid, nutid og fremtid" Bo Christiansen er født og opvokset i Sæby og har klare holdninger til, hvordan det unikke miljø på havnen og i den gamle bydel kan bevares. Disse holdninger har han tidligere luftet i disse spalter. I foredraget vil han komme ind på vigtigheden af at bevare Sæbys særkende, også selvom det betyder, at man må lægge bånd på markedskræfterne. Arnold Andersen understreger, at man i bevaringsforeningen ikke er ude på at genere nogen, og han er klar over, at foreningen ikke bestemmer over nybyggeri. - Vi ønsker dialog med beslutningstagerne og vil stille vores ekspertice til rådighed. Vi er ikke ude i et negativt ærinde, men vi bare gerne have lov til at blive inddraget i debatten. Bygherren Børge Juul Kristensen inviterede beboerforeningen på havnen til møde om sit projekt på havnefronten, men vi blev ikke inviteret med. Det er simpelthen for dårligt, siger Arnold Andersen. Kirken Han siger, at kommunen skal være meget varsom med at tillade markante byggerier på havnen og i den gamle bydel. Nyt byggeri vil let kunne blive et fremmedelement, som han udtrykker det. - Samtidig skal vi være meget opmærksom på, at kirken ikke bliver "pakket ind" i andet byggeri. Kirken har altid stået som en majestæt i byrummet, og det kan skal fortsætte med, hvis det står til os, siger formanden og tilføjer: - Vi skal bevare vore gamle miljøer. At give frit spil for markedskræfterne vil ødelægge og forstyrre et historisk kulturmiljø skabt over århundreder. At leve med historien i dagligdagen giver ro og forankring, men også pejling og styrke for fremtiden. Borgermødet holdes 10. februar kl. 19.30 i Nordjyske Banks mødeloake i Sæby.