Aalborg

Stort er ikke altid godt

Kirkebakken 63,Brønderslev URAFSTEMNING: Når man læser artiklen i NORDJYSKE 25. februar er der noget der undrer mig. Hvorfor er det en ansat, der udtaler sig vedrørende urafstemningen og ikke et bestyrelsesmedlem eller et menigt medlem af HK-Nordjylland. Det er forhåbentlig ikke de ansatte der sætter den politiske dagsorden?? Er det godt takt og tone at man som kollega udtaler sig om ens egen ekspertise og dermed får det til at lyde som om kollegerne i Hjørring ikke har den samme, hvilket jeg kan forsikre at de har. I min tid som formand for satellitkontoret i Brønderslev havde bestyrelsen det bedste samarbejde med vores "moderafdeling" i Hjørring. Vi var altid med ved bordet, når beslutninger skulle træffes. Jeg ved fra flere satellitkonferencer, at den daværende HK-Aalborgs satellitbestyrelse ikke blev betragtet som en væsentlig del af afdelingen og jeg frygter at HK-Vendyssel blot bliver et vedhæng til Aalborg og man kan, ikke uden grund befrygte at vi får megen lidt, eller slet ingen indflydelse når vi bliver så stor en afdeling. Med hensyn til afstande er det da rigtig at der er langt fra Asaa til Hjørring, men der er faktisk også langt fra Skagen til Aalborg. Egentlig er det jo ikke afstande, der er det væsentligste men netop at man føler sig godt tilpas i den afdeling man tilhører. Vi ved det koster penge at drive et kontor og jeg var personligt meget ked af at åbningstiden i Brønderslev blev skåret ned. Derfor har jeg også min tvivl om, hvordan en ansat i HK-Nordjylland kan udtale sig så sikkert på at man vil bevare kontoret i Brønderslev. Stort er ikke altid godt. Igennem mine mange år som faglig aktiv har jeg altid været glad for at høre til en mindre afdeling , netop fordi man er tæt på medlemmet, man kender hinanden og ved hvor man henter den faglige ekspertise. Jeg vil på det kraftigste anbefale HK'ere i Brønderslev at stemme på HK-Vensdyssel .