Stort fald i nordjyske konkurser

AALBORG:De gode tider i erhvervslivet afspejler sig selvfølgelig også i antallet af konkurser, som der bliver færre og færre af. Et af de steder, hvor den positive udvikling er mest markant, er Nordjylland. Ifølge en ny opgørelse fra Experian har der gennem det seneste år været 150 konkurser i landsdelen, og det er hele 28,2 procent færre end året før, da 209 nordjyske virksomheder måtte dreje nøglen om. Faldet er næsten tre gange større end på landsplan, hvor der er registreret en nedgang i antallet af konkurser på 10,6 procent. Procenttallet for udviklingen på landsplan dækker over et fald fra 2394 konkurser i perioden oktober 2004-september 2005 til 2140 i perioden oktober 2005-september 2006. Den positive udvikling i Nordjylland overgås kun af Lolland-Falster, Bornholm og Grønland, men antallene i disse regioner er meget mindre og dermed behæftet med større usikkerhed. Med et fald i antallet af konkurser på 26,6 procent er Fyn også godt med på den positive side, og det samme er Midt- og Vestjylland med et fald på 25,3 procent. Kun to regioner har i det forløbne år oplevet en stigning i firmaer, der har givet op. Det gælder Hovedstaden, hvor stigningen er 1,9 procent, og Færøerne, hvor den er hele 20,8 procent. Dog er der i antal kun tale om en stigning fra 24 til 29 konkurser. Sundhed har det svært Selv om det går den rigtige vej i Nordjylland, var der ikke desto mindre 150 nordjyske firmaer, som måtte give op i det forløbne år, og de fordeler sig på en lang række brancher. NORDJYSKE har spurgt et par pengeinstitutter, om der er nogle brancher, der er særligt udsatte, men det har de ikke kunnet give noget bud på, da 150 konkurser trods alt er et meget lille antal i forhold til, at der er næsten 27.000 registrerede firmaer i amtet. Ifølge Experian er der på landsplan sket pæne fald i antallet af konkurser i brancher som landbrug, industri, handel samt bygge- og anlæg, mens de helt store fald er sket inden for transport samt forlystelser, kultur og lignende. Derimod er der registreret et stigende antal konkurser inden for finans, it og undervisning, mens området for sundhed og velfærd er den store taber med 32 konkurser mod 13 året før. En stigning på 146,2 procent. Ifølge Experian er det gået ud over en række mere eller mindre offentligt støttede organisationer og foreninger, væresteder, børneinstitutioner og lignende.