Lokalpolitik

Stort flertal bag budgetforlig

Regnestykket i Rebild er gået op, og 24 af 25 skrev under mandag aften

Grønthøsteren bliver i garagen denne gang. Nok har et par gartnere klippet lidt hist og pist med en lille saks, men budgetlæggerne i sammenlægningsudvalget fik ikke brug for grønthøsterens store skær.arkivfoto: torben hansen

Grønthøsteren bliver i garagen denne gang. Nok har et par gartnere klippet lidt hist og pist med en lille saks, men budgetlæggerne i sammenlægningsudvalget fik ikke brug for grønthøsterens store skær.arkivfoto: torben hansen

REBILD:Der er ingen sure pædagoger, der råber slagord mod forringelser. Ingen elever, der har barrikaderet skolerne. Ingen har problemer med at få passet deres børn, og der er ingen, der banker i bordet under budgetforhandlinger på rådhuset. Historien om budgettet i Rebild Kommune er historien om stilheden før stormen, der aldrig kom. Selv ikke da 46 millioner kroner pludselig forsvandt i økonomiforvaltningen, kunne der piskes en stemning op i Rebild, og nu er budgettet på plads, med et overskud på godt 13,5 million kroner på bundlinjen, og uden at grønthøsteren har været ude af garagen. Et par timer og en kiks Mandag aften brugte politikerne tre en halv time på at flytte rundt på en lille halv million kroner på rådhuset i Støvring, og så skrev de alle undtagen Bertil Morten (SF) under på budgettet. Så spiste de en kiks med ost, fik sig en valgfri øl eller sodavand og gik hver til sit. Færdigt arbejde. Mere udramatisk kan det næsten ikke være. - Mødet gik stille og roligt, lyder det enstemmigt dagen derpå, og tilfredsheden er ikke til at tage fejl af på borgmesterkontoret. - Det er dejligt at vi kan sidde 25 mennesker omkring bordet og diskutere 500.000 kroner ud af et budget på 1,5 milliarder. Så kan forarbejdet ikke have været så ringe endda, siger Anny Winther (V). I forhold til det budgetforslag, der blev behandlet i sammenlægningsudvalget på det seneste møde blev der tilført penge tre steder. Åbningstiderne i børnehaverne hæves til højeste fællesnævner, landsbyerne fik lidt mere, og der blev sat penge af til markedsføring af den nye kommune. Stilfærdigt benarbejde Socialdemokraternes gruppeformand Thorkild Christensen er meget tilfreds med budgettet. - Vi lagde på et tidligt tidspunkt de ting frem, som vi fandt centrale. Derefter har vi arbejdet stille og roligt med at får afklaret de forskellige områder, siger han. Selv om Socialdemokraterne er utilfredse med den økonomiske ramme, Regeringen har givet kommunerne, er Thorkild Christensen alligevel tilfreds med, at det er lykkedes at overholde servicerammen. Anny Winther tilskriver en del af succesen, den arbejdsproces politikerne har været igennem. Hun er enig med Thorkild Christensen i, at det lange seje træk har givet pote. Meget få øl på bænken Selv om det politiske arbejde er blevet udført grundigt, er det ikke blot de folkevalgte, der kan tage æren for, at Rebild i modsætning til mange andre kommuner har næsen intakt efter det økonomiske puslearbejde med budgettet. - Vi er yderst priviligerede i Rebild. Vi er et område i vækst. Vores borgere er arbejdsduelige og tjener gode penge. Og så har vi færre sociale udgifter, end man har mange andre steder, erkender Anny Winther. Det er medvirkende årsager til, at sparekniven er blevet i skuffen, og at grønthøsteren samler støv i garagen. 57 siders høringssvar Selv om der ikke har været lagt op til store omfattende besparelser, måtte politikerne mandag aften alligevel rette blikket mod 57 siders høringssvar til budgettet som primært skoler og daginstitutioner havde afleveret i høringsperioden. Ikke noget, der rykkede ved det store billede. Leon Sebbelin lover, at der samlet set ikke spares på hverken skoler eller daginstitutioner. Ud over de to procent, der skal spares over hele linjen. - Men det er klart, at der i en harmonisering, hvor forskellene nogle steder er store vil ske store forskydninger. Men samlet set sker der ikke forringelser, siger han. Alle politikerne ville helst gennemføre sammenlægningen uden at der skulle skæres nogen steder, men praktisk er det ikke muligt. Det budget, der nu ligger for 2007 har meget stor opbakning politisk. Kun SFs Bertil Mortensen skrev ikke under. Han mente, at der var plads til yderligere tilføjelser.