Stort flertal for at købe golfbane Plan: 18 hullers bane klar i 2006

ØLAND:Et stort flertal af de fremmødte ved Øland Golfklubs ekstraordinære generalforsamling besluttede tirsdag aften at acceptere købet og finansieringen af baneanlægget. 76 af de knap 400 medlemmer var mødt op, og 68 stemte for. - Det var et pænt fremmøde, og mødet gik godt. Der var ikke den store diskussion om købet. Folk gik mere op i mulighederne for at udvide, fortæller Orla Højmark Sørensen, formand for bestyrelsen. Det ligger fast, at de fem mio. kr., som ejeren Scantool Gruppen har sat som købsprisen, bringes til veje ved lån i Nykredit og Egnsbank Han Herred. Desuden skal der skaffes kapital via indskudsbeviser, som medlemmerne kan tegne. I øjeblikket betaler hvert nyt medlem 3.000 kr. ved indmeldelse i klubben, penge, man ikke har krav på at få tilbage. Fremover bliver det imidlertid sådan, at man som medlem kan indbetale yderligere 2.000 kr. og få et indskudsbevis på 5.000 kr. Efter for eksempel fem år kan man handle med sit bevis, hvis man ikke længere vil være medlem, og på den måde måske få alle pengene ind igen. Bestyrelsen vil inden den ordinære generalforsamling i slutningen af januar lave en plan for at udvide baneanlægget til en 18 hullers bane. Planen skal godkendes af generalforsamlingen. - Vi håber, vi kan gå i gang med arbejdet om et år, så banen kan stå klar i 2006, siger Orla Højmark Sørensen.