Lokalpolitik

Stort flertal for bymidte-projekt

Kun Alternativlisten stemte direkte imod i byrådet

FARSØ:Alternativlistens Thorkild Fransgaard, Carlo Nielsen og Kirsten Moesgaard stemte imod, mens byrådets øvrige 12 medlemmer stemte for at udskrive en arkitektkonkurrence for Farsø Bymidte, da byrådet mødtes ekstraordinært onsdag. Tre firmaer bliver indbudt til konkurrencen og skal aflevere deres skitser senest 8. november. De to forslag som ikke bliver taget i betragtning vil blive honoreret med 75.000 kroner, mens det vindende firma skal planlægge projektet i detaljer og i øvrigt rådgive kommunen. Både boliger og erhverv Udgangspunktet for konkurrencen er planen Ny By Farsø og den gældende lokalplan 94 for området. Formålet er at give området et kvarterløft, som det hedder, med butikker, liberalt erhverv og boliger, en forskønnelse af bymiljøet, mere entydige trafikforhold, forbedrede parkeringsforhold og en smuk central plads som åndehul, samlingssted, udstillingsareal og inspirerende byrum for unge og gamle, hvor man føler sig godt modtaget og hvor man bliver vel tilpas af at være i. Carlo Nielsen advarede mod flere hovsaløsninger. - Jeg er ikke imod ændringer, men skal der være en konkurrence, skal den være uden bindinger til særinteresser, fremførte han. Nu risikerer vi et makværk til otte-ti millioner kroner, som vi skal døje med i fremtiden. Modsat påpegede Jens Chr. Pedersen (S), at konkurrencen ikke er bundet. - Man kan frit lade kreativiteten udfolde sig, påpegede han. Det var uden betydning, mente Thorkild Fransgaard i sit indlæg. - Man har jo besluttet sig til at arbejde ud fra Ny Plan, påpegede han. Vil bevare p-plads Fransgaard fandt det forkert at nedlægge parkeringspladser. - Vi har et godt center, som folk kommer til langvejs fra. Fransgaard frygtede at forretningslivet ville gå i stå og så hellere en fri arkitektkonkurrence for hele midtbyen. - Men man vil finde en form at få det fastlagte projekt gennemført på, understregede han. Kirsten Moesgaard (UP) nøjedes med i sit indlæg at udtrykke frygt for, at der ville blive underskud af parkeringspladser, mens Niels Krebs Hansen (K) udtrykte enighed med Jens Chr. Pedersen og i øvrigt efterlyste borgmester Hans O. A. Kjeldsens holdning. - Jeg går naturligvis ind for dette projekt, svarede Kjeldsen og satte forslaget om arkitektkonkurrencen til afstemning.