Stort flertal lemper besparelser

Der skæres lidt mindre i børnehaver og skoler i Jammerbugt Kommune

JAMMERBUGT:Et stort flertal på 25 af sammenlægningsudvalgets 27 medlemmer er nået til enighed om Jammerbugt Kommunes første budget. Forliget betyder blandt andet, at der lempes en smule i de først udmeldte besparelser på skole- og børnehaveområdet, men ikke på ældreområdet. Således kan normeringen i børnehaverne forblive på 5,04 timer pr. barn pr. uge, som gennemsnittet er nu, men fordelingen mellem pædagoger og medhjælpere er stadig 70/30. - Der er ingen, der siger, at det skal være sådan, men muligheden er der i hvert fald nu, siger borgmester Mogens Gade (V), der er meget tilfreds med, at et bredt forlig er opnået. Specielt børnehaverne var Socialdemokraterne opsat på at skåne for nednormering. SF og R ikke med - Alle grupperinger deltog i forhandlingerne efter 1. behandlingen, og kun SF og R har valgt ikke at være med i det brede forlig, oplyser han. På skoleområdet pilles 750.000 kr. af besparelserne igen, så man med sikkerhed kan holde Undervisningsministeriets vejledende timetal og ikke risikere at nærme sig minimumtimetallet, men der vil stadig skulle samlæses og undervises i hold, pointerer Mogens Gade. Han understreger, at det aldrig har været planen at skære i selve specialklasseundervisningen, men at der går nogle timer fra den forebyggende undervisning på området. - Det vil svare til 1,5 time ud af 50 timer på en stor skole, forklarer han. Mindre anlæg På anlægssiden indskrænkes udgifterne til gengæld fra 42 mio. kr. til 32 mio. kr., og der er enighed om at vente til tredje kvartal næste år med at bruge af pengene. Der bruges også mindre på at afdrage den kommunale gæld, 18,5 mio. kr. i stedet for 20,5 mio. kr. Desuden er det økonomiske udgangspunkt ændret i positiv retning, fordi det tegner til, at borgernes indkomst bliver højere end først forventet. - Der er stadig en del ukendte faktorer, understreger Mogens Gade. - Vi ved endnu ikke, om vi får ekstra penge som særligt vanskeligt stillet kommune. Det ved vi først i næste uge.