Tårs

Stort flertal stemte for nye vedtægter

TÅRS:Nye vedtægter for Tårs Varmeværk blev vedtaget med overvældende flertal, da varmeværket holdt 2. ekstraordinær generalforsamling på Tårs Hotel. Af de102 fremmødte stemte 98 for de nye vedtægter, der begrænser antallet af fuldmagter, som kan anvendes til at stemme med ved varmeværkets generalforsamling. Varmeværkets vedtægter har været uændrede i 20 år. Kun fire stemte i mod nye. Formand Jens Vestergaard er meget glad for det massive flertal, som han opfatter som en tillidserklæring til bestyrelsen. Han glæder sig over, at noget så grundlæggende som vedtægterne blev vedtaget af så stort et flertal. Varmeværkets ordinære generalforsamling er 12. december.