Socialforsorg

Stort fremmøde til orienteringsmøde

FJERRITSLEV: Der var stort fremmøde til det orienteringsmøde om fritvalgsordningen på hjemmehjælpsområdet, som ældreorganisationerne i Fjerritslev Kommune holdt i aktivitetscenteret. Omkring 70 interesserede var mødt op for at høre afdelingsleder i hjemmeplejen Torben Færck fortælle om den nye ordning, hvor de ældre fremover kan vælge, om de fortsat vil have kommunal eller privat hjælp til de daglige gøremål. Torben Færch kunne oplyse, at fire firmaer har rekvireret materiale om reglerne på området. Når forvaltningen får deres tilbud tilbage, skal de godkendes af kommunen, og hvis det går efter planen, skulle ordningen kunne træde i kraft fra 1. juli. Fritvalgsordningen betyder, at alle borgere, der er visiteret til hjemmehjælp, selv kan vælge, om de vil have privat eller kommunal hjemmehjælp til rengøring. Ordningen omfatter også hjemmeplejen, men der forventes ikke den store interesse her. Det er især på hjemmehjælpen, der omfatter rengøring, hvor brugerne føler, at der er for lidt tid, og personalet føler sig tidsmæssigt presset. Efter Torben Færcks indlæg var der stor debat og spørgelyst, der mest drejede sig om, at hjemmehjælperne har for lidt tid. Men fakta er, at det er en politisk beslutning, hvor stor service der skal ydes til de borgere, der har brug for hjemmehjælp. nca