Velgørenhed

Stort interesse for Dansk Røde Kors

Den nye bestyrelse samlet. Privatfoto

Den nye bestyrelse samlet. Privatfoto

REBILD:34 medlemmer mødte op til den årlige generalforsamling hos Rebildafdelingen af Dansk Røde Kors. Den foregik på Terndrup Kro, hvor Gerda Pindstrup i sin formandsberetning kom ind på det store lokale engagement de frivillige lægger i arbejdet hos Røde Kors, i butikkerne, hos nørklerne og besøgstjenesten og ikke mindst ved årets store Dansk Røde Kors indsamling. Hun kunne fortælle, at lokalafdelingen i dag har 160 medlemmer og 122 frivillige, og dertil kommer de næsten 100, der møder op til landsindsamlingen. Regnskabet viste regnskabet et underskud, men det har kostet at lægge de 3 afdelinger sammen. På samme tid er der sendt 50.000 kr. til hjælpearbejde både lokalt og internationalt, ligesom der er sendt 117.000 kr. til landskontoret, som disponerer over pengene og bruger dem, hvor de gør mest gavn. Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg, og kun Birthe Paulsen ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen består herefter af Gerda Pinstrup, som formand, kasserer Nina Karlsen, mens de øvrige poster kommer først på plads når bestyrelses konstituerer sig på et internt møde 7. april. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Ellen Christensen, Bente Larsen, Lisbeth Stenstrop Jensen, Ruth Filtenborg og Gudrun Hyldgård, der skal ”kæmpe” om posterne som henholdsvis sekretær og næstformand.