Lokalpolitik

Stort ja til flere sommerhuse

S og Ragnhild Poulsen vil kun være med til udbygning i tre af de fire foreslåede steder

BROVST:Det samlede byråd siger ja til flere sommerhuse i Brovst Kommune. Men Socialdemokraterne og Ragnhild Poulsen (UP) vil kun være med til en udbygning i tre af de fire områder, der nu bliver præsenteret for miljøministeren. I alt vil der blive plads til op mod 70 ny sommerhuse, hvius alle fire omrdåer udbygges. Der er enighed om, at der kan bygges flere sommerhuse i områder ved Strandgårdsvej og Strandfogdens Vej, i områder mellem Ejstrup Strandvej og stranden og i områder ved Lerup Strandvej. Men kun et flertal bestående af Venstre, Dansk Folkeparti samt de to upolitiske, Leif Madsen og Jens Dahl vil også have sommerhuse på et område sydøst for Ejstrup Strandvej. Her siger Socialdemokraterne og Ragnhild Poulsen nej. - I første omgang handler det om at komme i dialog med ministeren. Vil vi i betragtning med hensyn til muligheden for at få lov til at bygge flere sommerhuse, så skal der konkrete forslag frem, sagde borgmester Mogens Gade (V) og tilføjede, at man senere skal i gang med hele den planmæssige del, hvis miljøministeren siger ja til Brovst-planerne. Ole Christensen (S) sagde, at Socialdemokraterne siger nej til sommerhuse på det flade område sydøst for Ejstrup Strandvej, fordi en bebyggelse vil virke skæmmende. - Desuden synes jeg ikke, det er særlig velegnet til sommerhusbyggeri, sagde han. Ole Christensen mente i øvrigt, at ekstra sommerhuse kun vil give en begrænset økonomisk effekt. - Så skal der bygges mindst 1000 sommerhuse, hvis det skal betyde noget rent økonomisk for kommunen, sagde han. Han blev suppleret af partifællen Erling Jacobsen, som frygtede, at områet sydøst for EjstrupStrandvej vil blive forsynet med rækker af Sitkagraner, hvis det skal bebygges. Og det vil ikke pynte i området. Venstres Mogens Richter udtrykte stor tilfredshed med de fire områder, der er foreslået. - Det er ikke områder, der kan betegnes som Lars Tyndskids mark. Det er attraktive områder. Jeg synes, vi har været nænsomme over for naturen ved at pege på de fire områder, sagde han. Det var Ragnhild Poulsen ikke helt enig i, - I de tre områder falder nye sommerhuse helt naturligt ind. Men på området sydøst for Ejstrup Strandvej vil sommerhuse blive meget synlige, sagde hun. - Det her er et godt tiltag. Det er det bedste der længe er sket for Brovst Kommune, sagde Kim Bennike (DF) og tilføjede, at ny sommerhuse vil blive til glæde også for handelslivet i Tranum. - Men jeg synes vi skal stille krav til udformningen af sommerhusene, når vi kommer til det planlægningsmæssige, sagde han. Også Leif Madsen (UP) var meget tilfreds. - Vi har længe været forfordelt med sommerhuse i forhold til nabokommunerne. Vi har stort set ingen sommerhuse i forhold til Fjerritslev og Pandrup, sagde han. - Jeg har snakket med flere sjællændere, som har solgt deres sommerhuse i Pandrup Kommune, fordi de hellere vil bo i fred og ro i Krogen. Selv om vi får flere sommerhuse, så er der langt til de forhold, der er i Løkken og Blokhus, sagde Leif Madsen. Borgmester Mogens Gade (V) rundede debatten af ved at sige, at en udvidelse af sommerhusområderne skal ske på naturens og lokalbefolkningens præmisser. Et flertal på ni, Venstre, DF samt Leif Madsen og Jens Dahl stemte for at sende de fire områder til miljøministeren. Socialdemokraterne samt Ragnhild Poulsen (U) stemte imod