Jammerbugt

Stort ja til sammenlægning

HANNÆS:De tre menighedsråd for Øsløs, Vesløs og Arup bliver et ét råd efter det kommende menighedsrådsvalg. På tre møder var der et stort ja til sammenlægningen fra menighedens medlemmer. I Vesløs sagde 21 ja og en enkelt nej. I Øsløs sagde samtlige 17 ja, og i Arup var der 18, som sagde ja, og en enkelt, der stemte imod