EMNER

Stort kolonihavehus

} HOBRO: Ejeren af kolonihaven på Ålykkevej 23 i Hobro har fået teknisk udvalgs tilladelse til at opføre et kolonihavehus på indtil 70 kvadratmeter. Dermed bliver huset det største i det pågældende område. Teknisk udvalg har ikke fundet anledning til at kræve en lokalplan udarbejdet. Sagen er klaret med en landzonetilladelse, som kun gælder den pågældende grund. Tilladelsen er i øvrigt givet efter en besigtigelse på stedet. Heri deltog også byplanarkitekt Thule Hansen. Huset må i øvrigt ikke have karakter af at være et egentligt sommerhus - og langt mindre et helårshus.