Virksomhedsøkonomi

Stort lejetab i kollegie

Skelbæk Kollegiet har fortsat store problemer med udlejningen.

I hvert fald viser det seneste regnskab for udlejning af 68 kollegieboliger et underskud på 534.261 kroner. Det negative resultat forklares med større tab på tomgang af boliger, tab på fraflyttere og forøgede udgifter til vedligeholdelse. For at imødegå situationen med forværret likviditet har kollegiet tidligere fået en driftskredit på fire millioner kroner. Byrådet har taget regnskabet til efterretning.