Forskning

Stort marked for økologisk færdigmad

Forbrugerne er klar til at købe forarbejdede økologi-ske fødevarer i butikkerne, hvis det kan lette dem i dagligdagen. Det viser et europæisk forskningsprojekt, som Handelshøjskolen i Århus har deltaget i. Forskerne har kortlagt europæiske forbrugeres holdninger til forarbejdning af økologiske fødevarer. Samtidig giver projektet et overblik over de europæiske forbrugeres grunde til at vælge økologiske varer. Det har i årevis været et varmt emne i økologibranchen, hvor meget økologi-ske fødevarer kan forarbejdes, uden at det går ud over forestillingen om økologisk renhed. Mens markedet for forarbejdede traditionelle føde-varer er i hastig vækst, har udviklingen af økologisk færdigmad stået i stampe. Støttet ikke mindst af formodningen om, at forbrugerne ikke er vilde med koblingen fabrik og økologi. Men det har ikke noget på sig, fastslår den nye undersøgelse. Den forarbejdede mad - den såkaldte convenience-mad - er ikke en trussel mod den økologiske sektor. Tværtimod er der et stort potentiale for forarbejdede økologiske varer. Stigende efterspørgsel Det gælder især hos de 75–80 procent af forbrugerne, der køber økologisk engang imellem. De ser ikke nogen modsætning mellem for-arbejdning og økologi. I stedet efterspørger de i stigende grad produkter, der kan lette deres dagligdag. - Udbuddet af forarbejdede økologiske varer er stadig meget begrænset. Det kan der være flere årsager til. Herunder at producenterne tror, at forbrugerne er mere skeptiske, end de er, siger professor John Thøgersen fra Handelshøjskolens Center for forskning i kunderelationer i fødevaresektoren (MAPP). Ifølge undersøgelsen er det hensynet til miljø og dyr, der får folk til at begynde at købe økologiske fødevarer - altså hensynet til omgivelserne. Tidligere undersøgelser har ellers vist, at forbrugerne mest køber økologiske produkter, fordi de forbindes med sundhed og bedre smag – altså egoistiske grunde. /ritzau/