Stort miljøfremskridt for dambrug

ÅRHUS:På ganske få år har fremkomsten af store, moderne og miljøvenlige modeldambrug ført til, at en tredjedel af den fodermængde, der bruges i samtlige landets dambrug, nu renses langt bedre, før vandet ledes ud i åerne. Det sparer naturen for belastning af især kvælstof fra de tidligere så udskældte dambrug. Opgørelsen kommer fra evalueringen af en treårig forsøgsordning, som brancheforeningen Dansk Akvakultur netop har lavet. - Der er simpelthen tale om en af de største teknologiudviklinger i Danmark i nyere tid, siger Dansk Akvakulturs direktør, Brian Thomsen. I modeldambrugene renses vandet både for foderpartikler og for kvælstof, der nedbrydes af bakterier. Dansk Akvakultur mener også, at den bedre rensning af vandet hjælper på udledningen af medicinrester i åerne. Men det viser måleresultaterne ikke helt sikkert, oplyser direktøren. I alt 33 dambrug har lagt om til blive modeldambrug for en samlet investering af i alt 100 millioner kroner. Andre 11 har ansøgninger liggende hos myndighederne. Udviklingen fremmes af en noget-for-noget aftale med Fødevareministeriet om, at dambrugene får lov at bruge mere foder og dermed øge produktionen i takt med, at de mindsker miljøbelastningen. Akvakultur fremmes Det er regeringens politik at øge indtægterne til Danmark ved at fremme akvakultur. FN spår, at opdrættede fisk i 2050 kommer til at tegne sig for fire femtedele af al spisefisk, fordi presset på havets naturlige bestande vokser. Også EU er på vej med en særskilt politik for fiskeopdræt. Herhjemme vil der komme både nye og endnu større modeldambrug til, venter Dansk Akvakultur. De nuværende har en kapacitet på op til 1000 ton fisk om året. Men der er projekter på tegnebrættet med en kapacitet på op til 3000 ton. Imens er det samlede antal af dambrug herhjemme faldet støt fra 345 i 2003 til omkring 250, skønner direktøren. - Ikke alle dambrug har råd til at omlægge til modeldambrug. Men de helt små brug vil kunne bruge nogle af de nye teknikker, der er udviklet. Og de helt små forurener så lidt, at det næsten er ubetydeligt, siger Brian Thomsen. Dambrugene på land omsætter sammen med havdambrugene for 1,1 milliard kroner om året. /ritzau/