Stort miljøhykleri i EU

Som så mange andre offentlige instanser forsømmer EU ingen lejlighed til at gøre opmærksom på, at vi har bevæget os for langt ud i fråseriet, og at vi bør tage langt større hensyn til miljøet. At vi strengt taget kun har planeten til låns, og at vi derfor er tvunget til at tænke væsentligt mere miljøvenligt og CO2-neutralt. Blandt andet derfor er en ekspertgruppe med repræsentanter for de 27 EU-lande for nylig nået frem til en ret kontroversiel anbefaling af at totalforbyde glødepærer i EU. Farvel til dem - og goddag til energisparepærer. Og kun dem. Ifølge beregninger vil det betyde en energibesparelse, der svarer Rumæniens årlige energiforbrug hvert år, og alene udslippet af CO2 vil falde med 15 millioner ton årligt. Egentlig bør samme ekspertgruppe beregne, hvad der bliver brugt af CO2 på det efterhånden meget omtalte "rejsecirkus", hvor politikere og embedsmænd ligger og rejser frem og tilbage mellem Bruxelles og Strasbourg. Senest har europaparlamentarikere imidlertid i stor stil undladt at skrive under på en erklæring om, at alle møder i fremtiden bør holdes i Bruxelles, hvor de øvrige EU-institutioner holder til. Hvis over halvdelen af de 785 parlamentarikere havde skrevet under, ville erklæringen blive sendt videre til EU-Kommissionen og medlemslandene. Men kun 286 har skrevet under - heriblandt samtlige 14 fra Danmark - og det er ikke nok. Derfor er erklæringen ude og ideen bortfaldet. At politikere og embedsmænd hver måned skifter mellem tre uger i Bruxelles og én uge i Strasbourg sker alene ud fra historisk-symbolske hensyn - for at signalere samarbejde mellem to lande, Frankrig og Tyskland, der før i tiden har haft det svært ved at leve sammen. Til glæde for hvem? Vel nok først og fremmest lokale flyttefirmaer. Men EU er nødt til at komme videre. Også for miljøets skyld. Ellers bliver hykleriet næsten for åbenlyst. Og sandheden i Piet Heins gamle gruk bliver for tydelig: "Mennesker er gode på bunden, sagde Fanden. De vil ikke forandre sig selv, men hinanden".