Miljøpolitik

Stort miljømøde

BRØNDERSLEV:Hvordan får vi mest mulig miljø for pengene er spørgsmålet på et debatmøde i Brønderslev Hallen på mandag aften, hvor nogle af de tunge drenge m/k deltager. Miljøminister Connie Hedegaard, Landbrugsrådets præsident Peter Gæmelke og Bjørn Lomborgs efterfølger professor Peter Calow kommer til Nordjylland for at debattere miljø med grundejere, landmænd og alle andre nordjyder. Forurenede grunde, vandrammedirektiv, grænseværdier for indhold af gift i jord og luft, gode fødevarer, rent drikkevand, indre farvande, sikre legepladser - mulighederne for debatemner er mange. Direktør Peter Calow fra Institut for Miljøvurdering vil fortælle om det offentliges udgifter på miljøområdet, om fordelene ved at prioritere de mest effektive miljøtiltag højest og om Institut for Miljøvurderings rolle i debatten om mest miljø for pengene. Han kommer også ind på nordjyske emner bl.a. rapporten om rensning af pesticidforurenet drikkevand. I debatten deltager desuden miljøøkonom Dorte Vigsø og biolog Rasmus Brandt Lassen, begge Institut for Miljøvurdering. Peter Gæmelke stiller spørgsmålstegn ved den danske miljøpolitik, som både skal tage hensyn til nationale forhold såvel som omfattende EU-regler. Han giver eksempler på, hvor den nuværende miljøregulering ikke giver "mest miljø for pengene". Der er også et godt råd til den fremtidige håndtering af miljøproblemerne. Miljøminister Connie Hedegaard vil give regeringens svar på forholdet mellem miljø og økonomi og fortælle om regeringens prioriteringer. Der vil være god tid til debat med mødedeltagerne. Ordstyrer er Søren Wormslev, NORDJYSKE Stiftstidende. Mødet arrangeres af De Samarbejdende Grundejerforeninger Nordjylland og Landbrugets Samfundskontakt i samarbejde med Landboforeninger og Familielandbrug i Nordjylland. Alle er velkomne. Entré og kaffe 50 kr.