Stort minus på snekonto

Snerydning koster dagligt 1,2 million i Aalborg Kommune, og rådmand varsler et 2010-forbrug på samlet 55 millioner.

1,2 millioner kroner. Så meget koster det dagligt at sætte sneplove, saltspredere og fejemaskiner ind i kampen mod sne og glatte veje i Aalborg Kommune, og det har i lyntempo tømt den kommunale konto for snebekæmpelse. - De 40 millioner kroner, der var afsat på budgettet for 2010 er brugt, og som vejrudsigten ser ud, forventer jeg, at der til nytår er brugt 50-55 millioner kroner på at holde vejene farbare, siger teknik- og miljørådmand Mariann Nørgaard. Oprindeligt var der blot afsat 19,8 millioner kroner til formålet på 2010-budgettet, men de barske realiteter sidste år tvang teknisk forvaltning til at finde yderligere godt 20 millioner kroner, som primært blev sparet væk på anlæg, hvormed man nåede op på de nævnte 40 millioner kroner. - Som desværre ikke slår til, siger Mariann Nørgaard, der oplyser, at mankoen vil blive dækket ved, at der flyttes penge over fra næste års budget, fordi det ikke er muligt at nå en så stor besparelse i år. Forringelser på andre områder At penge afsat næste år bliver brugt nu, vil ifølge rådmanden medføre forringelser på servicen på andre områder end snerydningen. - Vi bliver nødt til i byrådet at tage en diskussion om serviceniveauet, siger Mariann Nørgaard, der generelt mener, at der underbudgetteres på vinterbekæmpelsen. - Desværre har der heller ikke for 2011 været politisk vilje til at afsætte tilstrækkeligt, siger hun med henvisning til, at der på næste års budget ligeledes blot er afsat 19,8 millioner kroner. Udover udgifter til snerydning medfører det hårde vintervejr øgede udgifter til reparationer af vejnettets asfalt. - Konsekvensen er, at vi må fortælle borgerne, at det serviceniveau, vi har i dag, siger rådmanden. - Vi kan ikke, som vi plejer I forhold til sneproblematikken mener hun samtidig, at borgerne må gøre sig det klart, at det offentlige ikke kan fjerne alle gener. - Sidste vinter modtog vi tusindvis af klager, blandt andet fra bedsteforældre, der skulle hente deres børnebørn i daginstitutionen, og som kritiserede, at de ikke kunne parkere lige uden for børnehavens grund, sådan som de plejede. Vi må alle indstille os på, at vi måske ikke kan gøre alt det, vi plejer, siger Mariann Nørgaard, der også varsler en diskussion om, hvilke standard, der skal ryddes efter. Ønsker debat om cykelstier -37 procent af snerydningsbudgettet går til stier, og når jeg på min daglige køretur ser en cykelsti, hvor der i øjeblikket sjældent er en cykel, blive ryddet jævnligt, kan jeg godt blive lidt harm. Det er måske i sådan en situation, man skal bruge den kollektive trafik, som vi årligt bruger en kvart milliard kroner på, siger rådmanden, der ønsker en diskussion om standarden for cykelstier, som aktuelt ligger øde hen. - I byrådet er der ikke politisk vilje til at afsætte mere end 19,8 millioner kroner til snebekæmpelse, og så kan det ikke nytte, at vi år efter år bruger det dobbelte. Derfor er vi tvunget til at diskutere, hvor vi får mest for de penge, vi har.