Lokalpolitik

Stort økonomisk puslespil i gang

Politikerne har en stor opgave foran sig på årets budgetseminar - pengene skal stemme.

Stabschef Jens Davidsen er med i arbejdet omkring budget 2012. Foto: Kurt Bering

Stabschef Jens Davidsen er med i arbejdet omkring budget 2012. Foto: Kurt Bering

I dag og i morgen er byrådspolitikerne i Brønderslev i gang med en stor opgave - at få økonomien til at stemme for det næste år. De er alle 27 taget på budgetseminar sammen med kommunens topchefer, og de har en udfordring foran sig - for udgifterne og indtægterne på budget 2012 stemmer ikke uden videre. For at bringe driften i balance skal der findes besparelser for ca. 30 mio. kroner på årsbasis - og så er der 15 mio. kroner i overskud til anlæg til for eksempel bygningsvedligeholdelse og vejevedligeholdelse. - Det, der gør det svært, er at det er mange penge, der skal spares. 30 mio. kroner eller to pct., det er hårdt. Og så er det også svært, fordi vi var igennem en øvelse sidste år, hvor vi også skulle spare, så der er ikke nogle besparelser, der ligger lige til højrebenet, forklarer stabschef Jens Davidsen, der sidder med kommunens økonomi og har indvilliget i at forklare, hvad der egentlig er på spil, når de folkevalgte skal have det store husholdningsregnskab for kommunen til at stemme. Politikerne skal sammen finde svarene på flere spørgsmål. For det første skal de finde ud af, præcis hvor meget, de vil spare. Ønsker de mere end 15 mio. til anlæg, skal der spares tilsvarende mere, med mindre pengene tages af kommunens kassebeholdning. Næste opgave er at finde de konkrete ting, der skal spares. Til det arbejde er der udarbejdet et katalog med spareforslag, hvor hvert fagudvalg er kommet med deres bud - og borgmester Lene Hansen (S) kom mandag med sit oplæg. Endelig skal de også finde ud af, hvilke anlægsopgaver, der skal sættes i gang. Udgifter og indtægter Arbejdet med at lave budget har været i gang i et stykke tid. Som i enhver anden husholdning må man have overblik over sine indtægter, før man kan begynde at dele penge ud til udgifter. Kommunen får sine penge ind via skatteindtægter og via bloktilskud fra staten. - De to ting skal dække over den almindelige drift og over anlægsudgifterne, fortæller Jens Davidsen. I juni indgik regeringen og Kommunernes Landsforening en aftale, som lægger indtægtssiden fast for kommunerne. - Derfra kender vi stort set vores indtægter, fortæller Jens Davidsen. Udgifterne skal tilpasses indtægterne - og at man gerne skal have et vist overskud på driften, så der er råd til anlæg, altså vedligehold af bygninger og eventuelle nybyggerier. - Anlæg er det, vi har råd til, når vi har vores drift på plads. Når vi har overskud i vores daglige økonomi, har vi mulighed for at investere i nogle ting, forklarer Jens Davidsen. Man kan også finansiere anlæg med lån, men ikke uafbrudt. - På længere sigt er det en tommelfingerregel, at overskud på driften skal dække anlæg, ellers bliver gælden for stor. Brønderslev Kommune har i år fået lov at låne i alt 22 mio. kroner til anlæg. Ellers er der også mulighed for at tage nogle penge i kommunekassen - hvis man har råd. - Vi har en ok kassebeholdning, men vores udfordring er, at den er under pres og er begyndt at falde, og med de udgifter, vi har, vil den også falde i den nærmeste tid, fortæller Jens Davidsen. Det er altså ikke noget, man bare kan blive ved med. Kassebeholdningen skal også bygges op. - Kassebeholdningen er et udtryk for, hvordan økonomien har hængt sammen gennem årene. Man kan sammenligne det med en budgetkonto nede i banken. Det er en reserve, så vi hele tiden kan svare de udgifter, vi har, siger Jens Davidsen. Berører menneskelige ting Udover lån og kassetræk er der kun en metode tilbage - at regulere på udgifterne. Altså besparelser. På udgiftssiden er det især børnepasning, skoleområdet og ældreområde, der vejer tungt, men også handicapområdet og psykiatrien er dyre områder. - Hele beskæftigelsesområdet er blevet stort, efter at vi har overtaget de forsikrede ledige, men det område er meget reguleret, og samlet set holdes kommunerne skadesfri. Men der kan for den enkelte kommune være store tab eller gevinster på dette område, forklarer Jens Davidsen. Der er altså ikke nogle steder, som ikke berører kommunens borgere, hvor man kan finde besparelser. - Der er kun de menneskelige ting. Vi skal kigge på de store serviceområder, konstaterer han.