Stort ønske om både arbejde og efterløn

Kun manden fik lov at arbejde i efterlønsperioden

UGGERHALNE:For ægteparret Karen og Erling Hansen har vilkårene for efterløn været vidt forskellige. Erling Hansen gik for nogle år siden på efterløn som 64-årig. Det var efter den gamle ordning, hvor man havde lov til at arbejde 200 timer om året. Det udnytte han. Men da hans hustru senere kom på efterløn, da hun fyldte 60 år, var det efter de ny regler, hvor der ikke længe var nogen økonomisk fordel i at arbejde ved siden af efterlønnen. Erling Hansen er formand for seniorklubben under Aalborg-afdelingen af fagforeningen Forbundet af Offentligt Ansatte. Han har i dag været på pension i fire år, mens hans kone netop nu er gået fra efterløn til pension. Sammen med hustruen flyttede han for tre år siden fra villa i Vadum til andelsbolig i Uggerhalne. Tidligere har han været trafikmester ved bybusselskabet i Aalborg, mens hans kone arbejdede som syerske. For hende lå løsningen med efterløn lige for, idet firmaet, hun var ansat i, flyttede til Polen. Oprindelig havde Erling Hansen også sagt, at han ville stoppe med at arbejde som 60-årig, men da det kom til stykket, blev det til nogle ekstra år på arbejdsmarkedet. - Mens jeg var på efterløn, udnyttede jeg de timer, som jeg havde lov til at arbejde. På den måde har man stadig en vis tilknytning til arbejdsmarkedet og kolleger. Jeg kørte skolebus, og efter at jeg er gået på pension, kører jeg stadigvæk. Men hvis man er under den ny ordning med efterløn, bliver man modregnet så kraftigt, at det ikke kan betale sig at lave noget. Hvis min kone havede taget arbejde, ville hun på grund af modregningen have risikeret at havne på en timeløn på omkring 10 kroner, siger Erling Hansen. I seniorklubben, som han er formand, har efterlønsordningen flere gange på det seneste været til debat, og Erling Hansen er ikke i tvivl om, at stemningen er for at bevare efterlønsmodellen. Helst ser Erling Hansen en justering, så det bedre kan betale sig at arbejde, mens man er på efterløn. Det er hans indtryk, at der er et stort ønske om at kunne kombinere efterløn med adgang til erhvervsarbejde i begrænset omfang. Efter hans opfattelse vil det være helt forkert at afskaffe eftelønnen: - Mange er nedslidte, når de passerer de 60 år, og så er efterlønnen en god løsning. Jeg er også sikker på, at efterløn er billigere, end hvis man i stedet for skulle give en stor gruppe pension.