Stort overskud på højskolen

Vrå Højskole har sorte tal på bundlinjen for første gang i mange, mange år.

Vrå Højskole er fuldt booket op lige nu. I januar hentede forstanderparret Søren Ottzen og Pia Schnoor et nyt kuld elever på Vrå Station. Arkivfoto: Bente Poder

Vrå Højskole er fuldt booket op lige nu. I januar hentede forstanderparret Søren Ottzen og Pia Schnoor et nyt kuld elever på Vrå Station. Arkivfoto: Bente Poder

De gode nyheder flyder fra Vrå Højskole i en lind strøm. På den årlige generalforsamling forleden kunne formand Anne Thiel Fuglsang glæde sig over, at der kommet så meget styr på økonomien, at bestyrelsen har fået plads til andet og mere end blot regnskaber. - Regnskabet for 2009 viste et overskud på 701.000 kr. før afskrivninger, hvilket er det første overskud i mange år. Overskuddet er blevet skabt af en stram økonomistyring og ved at antallet af årselever er steget støt gennem de sidste tre år, oplyser Søren Ottzen, viceforstander på Vrå Højskole. Omregnet til elever på årsbasis (svarende til 40 uger) var elevtallet på højskolen i 2007 39,9, i 2008 52,8 og i 2009 73,5. Forstander Pia Schnoor kunne i sin beretning på generalforsamlingen fortælle om højskolens mange tilbud og samarbejder med en række forskellige instanser. Bl.a. er der et godt samarbejde med Ungdommens Uddannelses-vejledere over hele landet, hvilket har betydet en tilgang af elever, specielt til skolelinien. Højskolens fotografihus befolkes af både fotojournalister og elever der ønsker at prøve kræfter med det traditionelle fotografi. Systuen er fyldt med især piger der prøver kræfter med design og tekstil. Musiklinien er i fortsat vækst og som det nye tiltag i dette semester har kunst- og kunsthåndværkslinien allerede etableret sig som en succes. I det kommende semester er der etableret et samarbejde med de lokale institutioner om en pædagoglinie. - Med 11 nationer repræsenteret i elevgruppen er Vrå Højskole igen blevet en international institution på danske præmisser. I dette semester er de røde lygter ude. Med 75 elever er Højskolens kapacitet fuldt udnyttet. Og til det nye semester der starter 15. august er indskrivning godt i gang, oplyser Søren Ottzen.