Stort potentiale for ny vækst

For mange virksomhedsledere er for tilfredse med at gøre som de plejer

Ledelse 1. februar 2005 23:42

NORDJYLLAND: Innovation og strategi er fremmedord for alt for mange nordjyske virksomhedsledere. Men det er noget, som skal være hverdag for dem i fremtiden, hvis ikke landsdelen indenfor få år skal miste 25.000 - 30.000 arbejdspladser. Lederne skal kunne få nye ideer og gøre sig klart, hvordan de vil føre dem ud i livet. Det er baggrunden for det initiativ, som Nordjyllands Amt, Aalborg Kommune, universitetet og NOVI lancerer nu et initiativ, som skal sætte fart i udviklingen hos nordjyske fremstillingsvirksomheder. Der er 70 mio. kroner til projektet. Tilbuddet om eksperthjælp retter sig mod det store flertal af virksomheder, der drives "som vi plejer". Her har forandringens vinde har noget at ruske i. - Alt for mange af landsdelens virksomheder er lidt for tilfredse med tingenes tilstand, og derfor har vi større problemer, end i resten af landet, påpeger chefen for amtets erhvervs- og arbejdsmarkedsafdeling, Karsten Simensen. 45 pct. af fremstillingsvirksomhederne, målt på omsætning, er kun sporadisk innovative, og de er præget af stagnation. Den erhvervspolitiske opmærksomhed har været rettet mod mobilteknologisektoren og nano- og medikoteknologien, men disse sektorer tæller kun få tusinde job. - De traditionelle fremstillingserhverv tegner sig derimod for halvdelen af landsdelens arbejdspladser indenfor den private sektor. Der er altså et mægtig stort potentiale for udvikling. Vi kan se, at de virksomheder, som hele tiden sætter innovation i højsædet og har tæt kontakt med vidensinstitutioner, har høj vækst og er sunde. Det er dem, der vil kunne klare sig i globaliseringens konkurrence, siger Karsten Simensen. De fire parter bag Nordjysk Innovationsforum har vedtaget en strategi, hvor et pilotprojekt, som skal i gang med en lille snes håndplukkede virksomheder inden sommerferien. En rådgivningsgruppe af virkeligt dygtige erhvervsledere, som bliver frikøbt til arbejdet, skal medvirke i strategiplanlægningen for de udvalgte virksomheder. I første omgang vil erhvervschefer blive opfordret til at finde egnede pilotvirksomheder, og med de første erfaringer på plads, er det målet at gennemføre et tilsvarende forløb for 300-500 nordjyske virksomhedsledere. Det anslås at koste 60-70 mio. kr.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...