EMNER

Stort pres på akutte pladser til børn og unge

43 børn og unge henvist til anden ordning

NORDJYLLAND:Nordjyllands Amt har siden januar måttet henvise ikke færre end 43 børn til anden pleje i akutte tilfælde med børn, der af den ene eller anden grund har behov for at blive anbragt uden for hjemmet. Der har været fuld belægning og overbelægning på amtets intstituioner med akut-afdelinger og på amtets døgncentre. Sidstnævnte er egentlig ikke beregnet til at tage imod unge, der akut skal anbringes uden for hjemmet. Amtet er forpligtet til at have plads. Men der er sket et boom siden november 2004. - For knapt et år siden diskuterede vi, om vi skulle lukke en af institutionerne, fordi der stod mange pladser tomme. Kommunerne henviste langt færre børn og unge end de gør lige nu, siger næstformand i amtets social- og psykiatriudvalget, Jørgen Østergaard (V). - Derfor vil vi have undersøgt, hvorfor kommunernes behov for at bruge vores akutte pladser, er så svingende, forklarer han. Jørgen Østergaard mener, at amtet blandt andet skal have undersøgt, om kommunernes sagsbehandling kan ændres. - Når man akut får behov for at anbringe et barn, så har kommunen ofte været i kontakt med den enkelte familie adskillige gange og kender til problemerne. Det kunne være, at en indsats på et tidligere tidspunkt kan forebygge behovet for en akutplads, mener Jørgen Østergaard. - Det kan være, man kan undgå panikken en fredag eftermiddag med et barn, hvis forældre er gået på værtshus. Flere kommuner har kritiseret amtet for ikke at have plads til deres børn og unge. Det har amtet pligt til. - Ja, men vi kan lige så vel kritiseres, hvis vi har gabende tomme institutioner. Vi må i dialog med kommunerne for at kunne finde løsningen på problemet, siger han. I 17 tilfælde ud af de 43 med børn og unge, der skal anbringes akut på en institution, er børnene i de fleste tilfælde placeret hos en plejefamilie. Der har også været tale om fem tilfælde, hvor amtets døgncentre har måttet tage imod unge, selv om der ikke var plads.