Stort sikkerhedshul på Livø

Uvarslet brandøvelse satte finger på ømme punkter

Redningsvæsen 28. september 2002 08:00

LIVØ: En stor uvarslet brandøvelse ombord på Livøfærgen Mini 1 torsdag aften viste med al ønskelig tydelighed, at der er store huller i sikkerheden omkring Livø. Hullerne i beredskabet er så voldsomme, at såvel den lokale beredskabskommission, Skov- og Naturstyrelsen (der administrerer Livø) samt Livøudvalget nu indkaldes for at få lavet en ny sikkerhedsplan. Øvelsen viste blandt andet, at det kniber gevaldigt med kommunikationen, fordi så mange forskellige er inddraget i sikkerheden omkring den lille Limfjordsø. Øvelsen var den første af sin art på Livø og talte ikke færre end 80 personer. Udover det lokale beredskab var redningssvømmeberedskabet, Beredskabsstyrelsen i Nordjylland samt støttepunktberedskabet i Aalborg involveret. Via 112 lød der alarm om brand i den ene motor ombord på færgen Mini 1 med 80 passagerer ombord ud for Livø. Hurtigt viste det sig, at det var umuligt at komme i kontakt med en af de vigtigste brikker i beredskabet, nemlig Skov og Naturstyrelsens båd Livø 2, selvom der er en telefonliste over personer som kan sejle Livø 2. - Da det var helt umuligt at komme i kontakt med nogen, der sejler Livø 2, så vi måtte istedet sætte små gummibåde i vandet fra Beredskabsstyrelsen i Nordjylland samt fra redningssvømmerberedskabet. Men på en dag med bare lidt vind, så ville den løsning være umulig, siger chefen for beredskabet i Løgstør Kommune, Jørgen Hansen, der finder, at øvelsen viste, at netop dette hul i sikkerheden er langt det største. Da det ikke var muligt at få fat i folk til at sejle Livø 2, så måtte en del af de 30 tilskadekomne fragtes fra Livø til Rønbjerg i gummibåde. Via den ene motor kom færgen i havn på Livø, hvor branden blev slukket. Først da lykkedes det at komme i kontakt med Livø 2, der sejlede resten af de tilskadekomne til Rønbjerg. Jørgen Hansen peger dog også på et andet hul, nemlig at de forskellige beredskaber bruger forskellige radiosystemer. - Øvelsen viste, at det er et meget stort handicap. Hvis vi havde haft samme system, så kunne støttepunktberedskabet fra Aalborg blandt andet have fået nogle ordentlige informationer om omfanget af ulykken, før de nåede frem til havnen i Rønbjerg, siger Jørgen Hansen. Chefen for beredskabet kalder selv øvelsen for "en god øvelse": - Den påviste, at vi skal have kigget meget alvorligt på brandplanerne på Livø og vi skal også have en afklaring af hvem der alarmerer beredskabet på Livø. Er det Falck eller alarmcentralen? siger Jørgen Hansen, der mener, at øvelsen understreger kompleksiteten forbundet med katastrofer på vandet. - Vi har blandt andet også lært, at der skal være en indsatsleder på både Livø og i Rønbjerg, siger Jørgen Hansen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...