EMNER

Stort skattebidrag

MUSIKKENS HUS: Kommunikationschef Claus Jacobsen fra Musikkens Hus har været så venlig (21.12.) at kommentere mit Synspunkt (17.12.) om skatteyderkroner i gigantprojektet. Her fremførte jeg nogle betragtninger i forbindelse med, at Aalborg Kommune nu går ind og overtager styringen af byggeriets videre forløb. Jeg konstaterede, at de aalborgensiske byrådspolitikere dermed forpligter sig en omfangsrig og økonomisk højst ukendt opgave. I den sammenhæng erindrede jeg om, at Claus Jacobsen som talsmand for Musikkens Hus tidligere (7.10.) i et Synspunkt umagede sig for at understrege, at finansieringen af projektet "kun i mindre omfang er baseret på skatteyderkroner". Det citerede er C.J.'s egne ord. Projektets samlede pris er nu (efter diverse skrump-indgreb undervejs) foreløbig opgjort til 575 mio.kr. Claus Jacobsen oplyser selv, at heri indgår statens bidrag på 300 mio.kr. Musikhusets egen hjemmeside, www.musikkenshus.dk., oplyser, at Aalborg Kommune og Nordjyllands Amt bidrager med yderligere 120 mio. kr. – nemlig 60 mio.kr. fra hver part. Hertil kommer Aalborg Kommunes gaver med grundareal og trafikanlæg. Foruden den helt oversete kommunale finansiering af den private fonds drift. Plus den private fonds indsamling, der er støttet af offentlige institutioner og en række nordjyske kommuner. Men lad os holde os til de store tal: 300 mio. kr. fra staten, 60 mio.kr. fra Aalborg Kommune og amtets andre 60 mio.kr. Det giver sammenlagt 420 mio.kr. – af budgettet på 575 mio.kr. Hvorfor kalder Claus Jacobsen det for et skatteyder-bidrag af "mindre omfang"? Er det i forventning om, at omfanget bliver en kende større? For min skyld kan staten, kommunerne og alle andre interesserede poste lige så mange millioner de vil i Musikkens Hus. Det kræver selvfølgelig mod fra de politikere, der skal stå til ansvar. Det forudsætter derfor, at det foregår på kendte vilkår. Og Musikkens Hus bæres altså ikke af skatteyderne i "mindre omfang", vel Claus Jacobsen? Der er korrekt, at dit 7.10.-Synspunkt nu igen kan findes på hjemmesiden. Tak for det.