Konsulentvirksomhed

Stort skulderklap til Børnecenter Vestervig

Thisted Kommunes drift af et center for 92 uledsagede asylbørn fortjener "betydelig anerkendelse", lyder det fra konsulentfirmaet Mercuri Urval

"Pionerånd" og "handlekraft". Det er nogle af de positive ord, som konsulentfirmaet Mercuri Urval bruger i sin evaluering af, hvordan det lykkedes for Thisted Kommune at etablere to centre for i alt 92 uledsagede børn og unge - samlet kaldet Børnecenter Vestervig - inden for få måneder fra henvendelsen fra Udlændingeservice i januar 2010. Konsulentfirmaet er hyret af Thisted Kommunes børne- og familieforvaltning for at få en samlet vurdering af centret i Vestervig. - Børnecenter Vestervig er i langt overvejende grad lykkedes under de givne forudsætninger, og det er Mercuri Urvals vurdering, at det fortjener betydelig anerkendelse, står der i den samlede konklusion. Den er netop blevet forelagt børne- og familieudvalget, hvis formand Mogens Kruse (SF) siger: - Det er utrolig så godt, det er sat i værk. Det skyldes i høj grad, at de mennesker, der har sat sig i spidsen for det, har sat en ære i det. Han fremhæver især Hanne Korsgaard, leder af familieafdelingen i Thisted Kommune og Simon Severinsen, der er daglig leder af Børnecenter Vestervig. Børnecenter Vestervig har en afdeling i Vestervig med plads til 44 unge og en afdeling i Agger med plads til 48 unge. Desuden er der for to måneder siden etableret intern skole i Stagstrup for asylbørnene. Rapporten fremhæver, at etableringen af Børnecenter Vestervig har skabt mere end 70 "meningsfyldte og kompetencegivende job i et udkantsområde".