Socialforsorg

Stort sparekatalog for 2005

Arbejdsmarkedsudvalget lægger op til store besparelser

HJØRRING:Når Arbejdsmarkedsudvalget for alvor skal til at udarbejde budgettet for 2005, er der på forhånd lagt op til besparelser på en lang række områder. De lovmæssigt bundne udgifter indenfor de sociale ydelser stiger nemlig i disse år grundet stigende arbejdsløshed, og grundet at stadig flere borgere melder pas til arbejdsmarkedet - og det koster mange kommunale kroner. Derfor har Arbejdsmarkedsudvalget udarbejdet et sparekatalog, som i øjeblikket diskuteres blandt politikerne i udvalget. Kataloget indeholder otte områder, som hver især kan - og måske skal - holde for til næste år. Forsørg dig selv Det første punkt hedder kontanthjælp i særlige tilfælde, hvor borgere, der har været ude for uforudsete udgifter, har mulighed for offentlig hjælp - også borgere, der ellers forsørger sig selv. Her er Hjørring Kommune ifærd med at få udarbejdet en rapport på området, hvor der lægges vægt på både en tættere budgetstyring samt en justering af medarbejdernes bevillingskompetance. Budgettet på dette område er på 1,891 mio. kroner, og det forventes, at der med de ovennævnte foranstaltninger kan spares en halv million kroner. Mere realistisk hjælp Medarbejdernes kompetencer skal også kigges efter i sømmene, når det handler om forrevalidering og revalidering. Her er budgettet for 2005 10,727 mio. kroner, hvor det forventes, at der kan spares en halv million kroner. Besparelserne skal dog ikke kun findes i begrænsninger i medarbejdernes kompetencer, men tillige ved at forsøge at skabe en bedre sammenhæng mellem personernes evner og helbred og muligheden for at opnå beskæftigelse. Forrevalidering anvendes til personer, der er på kontanthjælp eller på sygedagpenge, hvor målet er at udarbejde en realistisk plan for deres fremtid, mens egentlig revalidering handler om, at personerne kommer på korte kurser, uddannelse, virksomhedspraktik eller får en ansættelse med løntilskud. Fra A-kasse til bistand Arbejdsmarkedsudvalget over også at nedlægge den nødhjælpspulje, som giver borgere, der er i fare for at ryge ud af A-kasse systemet, mulighed for at få hjælp. Her søgte ni personer i 2003 og fem personer i 2004 (fra 1. januar til 18. maj) om hjælp til fortsat at kunne modtage understøttelse. En umiddelbar beregning på en besparelse for 2005 ligger omkring 0,6 mio. kroner, mens den reelle besparelse måske vil vise sig at blive en ekstra udgift for Hjørring Kommune, idet de borgere, som i givet fald ikke længere kan modtage understøttelse fra deres A-kasse vil søge om kontanthjælp. Ned med uddannelse Også uddannelseskontoen, der er rettet mod at give bl.a. unge en ungdomsuddannelse, bogligt svage kortere uddannelsesforløb og i det hele taget hjælpe ledige med at komme i arbejde igen, vurderes at være mål for en besparelse på 0,2 mio. kroner - ud af et budget på 1,25 mio. kroner. Med mindre Hjørring Kommune beslutter sig for helt at fjerne uddannelseskontoen, hvilket også er under overvejelse. Væk med Zonen Ungdomshuset Zonen, der er et fritidstilbud til unge mellem 16 og 23 år, er på sparekataloget som en mulighed for at spare penge. Og her er det ikke nedskæringer, der vurderes, men helt enkelt en fuldstændig nedlæggelse, hvilket vil spare Hjørring Kommune for 700.000 kroner. Flere fleksjob Det bliver stadig sværere for Hjørring Kommune at finde fleksjob på det private arbejdsmarked, og det betyder, at en del mennesker skal have bistandshjælp eller sygedagpenge, hvilket er en ekstra udgift for kommunen. Derfor overvejes det at etablere 50 fleksjob i kommunalt regi til årsskiftet, således at i hvert fald 50 borgere kan flyttes fra de førnævnte dyre foranstaltninger til en beskæftigelse i et nyt fleksjob. Den manøvre forventer Arbejdsmarkedsudvalget vil kunne spare Hjørring Kommune for 2 mio. kroner i 2005.