Stort spild af ressourcer

SIKKERHED:NU ER DEN nye kommission kommet på plads, og vores kommissær på beskæftigelsesområdet, Vladimir Spidla, har haft sin første arbejdsdag. Det kommer nok til at betyde, at vi får mere arbejde i beskæftigelsesudvalget. På det seneste har udvalgets arbejde været noget mærket af Kommissionens vagtskifte. På det seneste møde i beskæftigelsesudvalget, diskuterede vi bl.a. den nye forfatningstraktat. Jeg mener, at det er vigtigt at understrege de forbedringer, der er kommet ind i traktaten på det sociale område. EU har fået en mere klar social profil. Det handler ikke kun om markedskræfternes frie spil, - nej, der skal også tages hensyn til sociale forhold. DET STÅR NU også klart, at unionen bygger på respekt for menneskerettigheder og demokrati, princippet om at alle skal behandles ens uanset race, seksuel orientering og alder, og - meget vigtigt - ligestilling mellem mænd og kvinder. Arbejdsmarkedets parter rolle er også blevet understreget, hvilket jeg sætter pris på. Endelig er børns rettigheder for første gang blevet nævnt i forfatningstraktaten. I udvalget drejede diskussionen sig primært om, hvorvidt disse ændringer var vidtgående nok. Den yderste venstrefløj og de grønne er umiddelbart meget skeptiske og vil ikke støtte den nye forfatningstraktat, fordi den ikke går langt nok. Jeg er enig med dem i, at vi godt kunne have ønsket, at vi var kommet længere på en række områder, men det var desværre ikke muligt - primært på grund af manglende vilje fra medlemslandene. Derfor mener jeg i stedet, at man skal spørge sig selv om denne traktat er bedre eller dårligere end den gamle, og her er det klare svar, at den nye forfatningstraktat er langt bedre. EU SKAL VÆRE den mest konkurrencedygtige og dynamiske økonomi i verden i 2010. En vigtig forudsætning for, at vi kan nå dette mål er uddannelse. Hvis vi skal være omstillingsdygtige og kunne klare de forandringer, som vi stilles overfor, er uddannelse utroligt vigtigt. Vi har brug for livslang læring, og det er vigtigt, at alle får budet om bl.a. erhvervs- eller efteruddannelse. KOMMISSIONEN er for nylig kommet med to forslag på området for livslang læring. Et forslag retter sig mod at skabe en samlet strategi for livslang læring. Det andet forslag er rettet mod indsamling af data fra virksomhederne i forbindelse med efter- og videreuddannelse. Det statiske materiale, som vi har nu, er foruroligende. Det viser, at samlede antal lønmodtagere under efter- eller videreuddannelse kun var 8,5 pct. i 2003, og disse tal gælder kun de oprindelige 15 EU medlemslande - i de 10 nye lande er situationen nok ikke bedre. Derfor er det vigtigt at få skabt en fælles ramme for virksomhedernes afrapportering, så vi kan få et mere sandfærdigt billede af, hvordan det rent faktisk står til på denne front. Det er også eneste vej, hvis vi skal leve om til de målsætninger, som vi har sat os i EU på dette område. Jeg støtter derfor 100 pct. dette tiltag. DER ER I øjeblikket diskussioner i gang i udvalget om, hvornår vi skal begynde at behandle arbejdstidsdirektivet. Vores ordfører - den socialdemokratiske Cercas - ønsker at udskyde arbejdet, da han mener, at der er behov for lidt mere baggrundsmateriale og høring af de implicerede parter. Der skal ikke lægges skjul på, at jeg og de andre socialdemokrater ikke er begejstrede for Kommissionens forslag, så Cercas planer passer mig fint. Det er vigtigt, at vi får rettet op på det her forslag. Men presset er stort fra de konservative. De vil gerne have, at vi går i gang med arbejdet med det samme. Det bliver spændende at se, hvad der konkret kommer til at ske i denne sag. JEG ER DESUDEN blevet såkaldt skyggeordfører. Det vil sige, at jeg på vegne af den socialdemokratiske gruppe i Parlamentet skal følge et forslag om implementeringen af EUs arbejdsmiljøpolitik meget tæt. Det er en tjekke fra de grønne, som har hovedansvaret for forslaget. Den arbejdsmiljøpolitiske diskussion interesserer mig meget. EU-lovgivningen har haft en meget positiv indvirkning på arbejdsmiljøet i Europa. Der er kommet bedre arbejdsvilkår for den enkelte og samtidig er både produktiviteten, konkurrenceevnen og beskæftigelsen blevet fremmet. Så selvom virksomhederne - specielt de små og mellemstore - til tider brokker sig over, at det er for dyrt at skabe et godt arbejdsmiljø, så kan det betale sig på længere sigt. Det er jo også dyrt med utilfredse medarbejdere, flere sygedage og arbejdsskader. Men der er stadig lang vej. Cirka 5200 arbejdstagere mister stadig livet hvert år, som følge af arbejdsrelaterede ulykker. Der sker næsten 4,8 mio. arbejdsrelaterede ulykker om året - det svarer til at hele Danmarks befolkning var udsat for en ulykke. Endelig mistes der hvert år 158 mio. arbejdsdage. Det er simpelthen ikke godt nok. Det er spild af menneskelige og økonomiske ressourcer, og derfor vil jeg arbejde for, at vi får skabt stadig bedre vilkår for danske og europæiske lønmodtagere. Ole Christensen, Ole Langesvej 34, Brovst, er medlem af Europa-parlamentet (S).