EMNER

Stort tidspres

[ I foråret forkastede Naturklagenævnet amtets planlægning vedrørende en tredje Limfjordsforbindelse. Det betyder, at arbejdet har måttet starte forfra, og tidspresset er blevet stort. Efter planen kan amtsrådet på sit sidste møde, inden det bliver nedlagt tage endelig stilling til linjeføringen. Der er netop taget hul på en offentlighedsfase, der varer indtil midt i november.