EMNER

Stort til lykke

NYE MINSTRE: Stort til lykke til børne- og undervisningsminister Christine Antorini, minister for forskning, innovation og videregående uddannelser Morten Østergaard og beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Med det ny regeringsgrundlag er lagt et solidt fundament for en ambitiøs uddannelsespolitik. Vi glæder os over, at bedre vejledning specifikt er nævnt som en komponent til at bidrage til at mindske frafaldet på uddannelserne på. Der står dog ikke, hvordan en bedre vejledning vil opnås, men det opfatter vi som en invitation til samarbejde. En af forudsætningerne for, at vejledning kan blive bedre i Danmark er et tæt og konstruktivt samarbejde mellem jeres tre ministerier. Vejledning er en central faktor, og uddannelse og erhverv er tæt forbundne. Vi vil meget gerne samarbejde om udvikling og kvalificering af karrierevejledning i Danmark. Livslang læring kræver nem adgang for alle til en velorganiseret og professionel vejledning livet igennem. En vejledning, hvor tilliden kan udfolde sig i respekt og ligeværdighed.Held og lykke med arbejdet.