Stort udbytte af rumsamarbejde

Danmark er med helt fremme, når der tales forskning og udvikling inden for rumfart.

Danmark høster såvel store videnskabelige som erhvervsmæssige gevinster ved medlemskabet af det europæiske rumsamarbejde ESA. Det viser to netop afsluttede evalueringer af den danske rumfartsindsats. - Rapporterne viser, at kvaliteten og standarden er i top, når danske forskere og erhvervsvirksomheder deltager i internationale rumforskningsprogrammer, siger videnskabsminister Helge Sander (V). - Jeg hæfter mig endvidere ved, at flere danske forsknings- og udviklingsmiljøer inden for rumfart er med helt fremme i det internationale førerfelt, og at der er stor spin-off-effekt for de virksomheder, der deltager i de internationale rumforskningsprogrammer. De to rapporter er udarbejdet af Rambøll Management for virksomhedernes vedkommende og af et internationalt peer review-panel for forskningens vedkommende. Rambøll-rapporten dokumenterer blandt andet, at danske erhvervsvirksomheder genererer en spin-off-effekt på 4,5 af den danske ESA-deltagelse - for hver krone de danske virksomheder modtager i kontrakter fra ESA, skabes der en samlet omsætning på 4,50 kr. Hvad angår forskningsområdet, fremhæves generelt et højt dansk niveau på mange af de forskellige forskningsdiscipliner, der alle omfattes af fællesbegrebet "rumforskning"./ritzau/