Stort underskud i Martin

Lav kurs rammer bundlinjen

carl.aage.oestergaard@nordjyske.dk FREDERIKSHAVN: Martin Gruppen har nedjusteret forventningerne til resultat før skat for 2003 til et underskud på ca. 47 mio. kr. mod tidligere 15 mio. kr. Martins produktion af "intelligent lys" til diskoteker, koncerter og udstillinger foregår på to fabrikker i Frederikshavn. Direktør i Schouw og Co. - moderselskabet for Martin - Jens Bjerg Sørensen, siger, at det især er lavere dollarkurs, der rammer Martin på bundlinjen. - Salget i USA har er gået forrygende. Vi har bare fået mindre for produkterne. Samtidig har vi haft svage markeder i Europa. Men det er ikke kun valutakurser og svigtende efterspørgsel, Martin har været oppe mod. Produktionsomkostningerne i 2003 blev højere end forudsat. Dels på grund af problemer med indkøring af en ny fabrik i Frederikshavn, dels på grund af et produktionsapparat, der var gearet til en større produktion end den faktiske efterspørgsel gav grundlag for. - Vi har også været ude for tekniske problemer med nogle af produkter fra Frederikshavn. Derfor har vi været nødt til at tage produkterne tilbage. Andre produkter, som var forventet salgsklare i 2003, er ikke blevet færdige til tiden, siger Jens Bjerg Sørensen. Som følge af det stærkt utilfredsstillende resultat er der igangsat en række "markante initiativer", der samlet skal resultere i en væsentlig fremgang i 2004. Det indebærer ikke yderligere afskedigelser. - Det er et livtag har vi allerede taget med afskedigelse af funktionærer, omstrukturering, markedstilpasning og igangsætning af produktion i Kina, siger Jens Bjerg Sørensen. Han understreger, at Schouw og Co. uændret vurderer Martin som en virksomhed med et fantastisk potentiale. Vindmølleplus Schouw og Co. er også aktionær i vindmøllefabrikken NEG Micon, som er under sammenlægning med Vestas. Aktieombytsningen medfører, at NEG Micon ved udgangen af 2003 skal optages i Schouw & Co. koncernens regnskab som en beholdning af børsnoterede værdipapirer til markedskurs. Ændringen medfører, at den negative resultatandel fra NEG Micon i 2003 modsvares af en tilsvarende positiv kursregulering. Herudover blev resultatet for 2003 i Grene og i Dansk Biogas lidt mindre end forventet, mens resultatet i Fibertex og Emballage Gruppen blev noget bedre end forventet. Schouw & Co. koncernens samlede resultat før skat i 2003 forventes at blive et overskud på ca. 190 mio. kr. mod et tidligere forventet resultat før skat i intervallet fra et underskud på 15 mio. kr. til et overskud på 35 mio. kr. Den væsentligste forskel skyldes ændring af den regnskabsmæssige behandling af aktierne i NEG Micon.