Stort vandspild

Dybvad Vandværk har den seneste tid konstateret et usædvanligt stort vandforbrug. Det formodes, at det hænger sammen med vandspild i forbindelse med utætte ledninger. På baggrund af situationen opfodrer Dybavd Vandværk alle forbrugere til at kontrollere deres vandforbrug for om muligt ad den vej at finde årsagen til det store vandspild.