Strålende fremtid for miljøbønder

Landmænd omkring Mariager Fjord skal vise vejen til en ny måde at drive landbrug på og være med til at sikre det gode vandmiljø i fremtidens varmere klima

Det bliver varmere og der rykkes på vilkårene for at drive landbrug på den sårbare jord omkring Mariager Fjord.Arkivfoto

Det bliver varmere og der rykkes på vilkårene for at drive landbrug på den sårbare jord omkring Mariager Fjord.Arkivfoto

Mens solen stråler fra en skyfri himmel, gør bondemanden ved Mariager Fjord klar til at plante ris på sin overriskede mark for anden gang i 2020. Samtidig kan hun være sikker på, at hun ikke miljøbelaster den sårbare Mariager Fjord. Forskerne har fundet afgrøder og dyrkningsmetoder, der passer til områdets varme og våde klima, og dyrkningsmetoder, der sikrer fjorden mod belastning. Det er et fremtidsbillede, der kan blive virkelighed. Klimaet bliver i hvert fald både varmere og vådere, og en masse gode kræfter går lige nu sammen for at forske i rentabel landbrugsdrift kombineret med rent vand i Mariager Fjord. Oplandet til Mariager Fjord bliver forsøgsmark i den danske del af et EU projektet, døbt Aquarius, til 43 millioner kroner, og i stedet for at starte for oven, skal projektet tage udgangspunkt i landmandens virkelighed. De forskellige samarbejdspartnere har selv skaffet 20 mio. kr, mens EU giver resten til projektet, der skal køre de næste tre år. - Vi har ikke klimaforandringerne med i den nuværende planlægning, og det er på tide at inddrage landbruget som erhverv i hele problematikken omkring udvaskning til vandmiljøet, siger kontorchef Susy Lauesen fra Miljøcenter i Aalborg. - Omvendt er landbruget meget interesseret i at finde metoder og afgrøder, der gør det økonomiske bæredygtigt at drive landbrug ved fjorden. Så i stedet for, at teknikere og landmænd står og råber til hinanden, skal vi samarbejde. Vi satser meget på, at få lokale landmænd med lige fra starten, siger Susy Lauesen. - Det er på tide, at man indser, at ekspertise og viden godt kan opstå nedefra, så udgangspunktet bliver en snak omkring køkkenbordet hos den enkelte landmand, siger landbrugsdelens projektleder Irine Wiborg, Århus. Ny viden fra projektet skal indgå i myndighedernes vandplanlægning og en opfølgning på vandmiljøplan III's mangler.