Straf hård nok?

BØRNEMISHANDLING:I en sag som den fra Mou, hvor en mor og stedfar nu er dømt for mishandling af en lille pige, en mishandling, som har stået på gennem flere år, bliver der let en ophidset stemning. Er straffen hård nok? Er der søskende, som skal tvangsfjernes? Hvad arbejder de dømte personer med? Og kan de fortsætte i disse job? Hvad har Aalborg Kommune gjort, ikke gjort eller gjort for sent eller for dårligt? Spørgsmålene er mange og undertiden svære at besvare. De involverede sagsbehandlere, embedsmænd og politikere er omfattet af tavshedspligt i personsager, og kan hverken be- eller afkræfte forlydender fra naboer, presse eller andre, eller i øvrigt udtale sig i en konkret sag. Denne tavshed tolkes ofte af menigmand som en bekræftelse på, at der er nu nok noget om snakken. Der er noget de ikke vil have frem. Jeg kan som medlem af Familie– og Socialudvalget i Aalborg Kommune forsikre borgerne om, at vi har et kvalificeret personale til at tackle de ofte meget svære anbringelsessager, at der fra udvalgets side er tilkendegivet - og at sagsbehandlerne arbejder efter - at barnets tarv kommer frem for alt andet, herunder også økonomi. Dele af pressen fremfører en teori om, at der anbringes færre børn sidst på året, fordi budgettet er opbrugt. Det er ikke tilfældet i Aalborg Kommune, hvor et enigt udvalg har sagt, at nødvendige anbringelser skal gennemføres, og at det er et fælles politisk ansvar at finde dækning for udgifterne. Det er ikke for at påstå, at der ikke i denne tragiske sag er ting, som man set i bakspejlet kunne have gjort anderledes, eller hurtigere, men der er for mig at se forhold, som gør, at sagen næppe ville være blevet bedømt anderledes i situationen. Socialudvalget har besluttet at bede eksterne parter om at gennemgå sagsforløbet. Alle involverede skal drage erfaring af denne tragiske sag. Vi skal gøre, hvad der er menneskeligt muligt for at undgå gentagelser. Når det er sagt, skal vi som ansvarlig politiker passe meget på ikke at lade sig rive med af en folkestemningen eller egne følelser. Det er nødvendigt at sikre, at de videre foranstaltninger i denne sag - og i øvrigt i fremtidige anbringelsessager - bliver bedømt på et sagligt grundlag, ud fra de love og regler, som nu én gang er gældende på områder. Hvorvidt straffen er hård nok, kan man have en egen mening om, men vi må acceptere, at det er domstolens afgørelse. Hvorvidt søskende skal fjernes fra hjemmet, skal bero på saglig vurdering af de konkrete forhold i hjemmet, hvilket jeg også er overbevist om, at Forvaltningen har sikret sig i denne sag. Hvorvidt strafferammen skal skærpes, eller reglerne for tvangsfjernelse skal ændres, er op til Folketinget. At der skal tages hånd om børn i Aalborg Kommune, og at de skal behandles anstændigt, det er vores ansvar. Et ansvar, vi tager alvorligt.