EMNER

Straf hårdere

De fleste af os har nok med gru, vantro og væmmelse fulgt sagen om den såkaldte Esbjerg-mand, der ved retten i Esbjerg er blevet dømt for grove sexoverovergreb mod bl.a. sin egen datter og nogle af sine børns legekammerater under 12 år.

Sagen er anket, men den foreløbige dom på syv års fængsel er ganske enkelt latterlig lav. Specielt når man tænker på, at manden sikkert løslades efter at have udstået halvdelen af straffen. I det tilfælde taler vi ikke engang om seks måneders straf pr. barn, hvilket ganske enkelt er en hån imod ofrene. Der er flere måder, som vi politikere kan skærpe straffene over for en af de værste forbrydelser, man kan udsætte et sagesløst barn for. Men et af de mest effektive er, at vi i Danmark får indført begrebet akkumuleret straf. Det vil sige, at man simpelthen tager en forbrydelse ad gangen og så idømmer gerningsmanden en straf for denne, og til sidst skal de enkelte straffe så lægges sammen. Hvis for eksempel en person begår fem overgreb på børn, og hvert overgreb af retten takseres til en fængselsstraf på fem år, så får den pædofile altså sammenlagt en straf på 25 år. Nogle vil måske mene, at en fængselsstraf på 25 år er for meget. Det mener jeg ikke. Jeg synes tvært i mod, at den mængderabat, som vi dag giver på kriminalitet, er helt uhørt. Jeg mener, at hvert enkelt offer fortjener, at gerningsmanden så at sige skal svare sit til offeret. For i Dansk Folkeparti tænker vi mere på ofrene end på de kriminelle. Hvis en pædofil har gjort stor skade på fem børn, måske endda i en sådan grad at de har psykiske eftervirkninger og lider under det i resten af deres liv, så er en straf på 25 år eller måske mere virkelig ikke for meget.