Straf ikke landmænd

Konkurrenceevne og bæredygtighed er nøgleordene for Venstre i de kommende forhandlinger om reformen af den europæiske landbrugspolitik, som Landbrugskommissær Dacian Ciolos skød i gang med Kommissionens udspil til en landbrugsreform.

Udspillet indeholder mange flotte visioner, men skyder langt ved siden af i de konkrete tiltag. Venstre vil derfor gå ind til forhandlingerne med fem klare prioriter. For det første skal landbrugsreformen handle om at sikre et konkurrencedygtigt europæisk landbrug, hvor effektiv og bæredygtig drift belønnes. Hvis vi skaber de rigtige rammer, vil landbruget kunne være med til at løse mange af de udfordringer vi står overfor globalt, herunder klimaforandringer og fødevaremangel. Tilmed vil de rigtige rammer være til gunst for dansk landbrug. Derfor kan Venstre heller ikke støtte et loft over landbrugsstøtten til den enkelte landmand. Og vi vil kæmpe hårdt for at hive denne besynderlige afstraffelse af effektivitet og konkurrencedygtighed ud af Kommissionens forslag. Naturligvis skal vi have en udligning af støtten imellem medlemslandene, da det kun er fair, at vi giver de østeuropæiske landmænd mulighed for at konkurrere på lige fod med de vesteuropæiske. Men det må ikke betyde, at vi sender hele landbrugsstøtten efter små, ineffektive bedrifter i udsatte områder. Derfor støtter vi også princippet om, at landmanden kan opnå en ekstra støtte, hvis han producerer mere bæredygtigt. Det må aldrig blive sådan, at danske landmænd, som i forvejen er langt fremme på natur- og miljøbeskyttelse, straffes ved at blive stillet overfor proportionelt hårdere krav end landmænd i lande, der ikke er ligeså langt fremme. Og samtidig må det være op til landmanden selv, om han ønsker at opnå og arbejde for denne støtte. Venstre vil modsætte sig, at reformen hiver det økonomiske fundament væk under sektoren ved at kræve en udligning af hektarstøtten internt i medlemslandene på bare fem år. Landbrugssektoren har været hårdt ramt af den økonomiske krise og står med nogle enorme lån med lang løbetid. Derfor er det kun rimeligt, at vi giver dem en længere og mere realistisk tilpasningsperiode. Sidst, men ikke mindst, er det afgørende for Venstre, at reformen kommer til at indeholde en støtte til unge iværksættere inden for landbruget, ligesom en reel og fair konkurrence landene imellem forudsætter, at landene gennemfører og implementerer landbrugs- og miljølove ens og på samme tid. Der skal sikres en kontrolmekanisme, som tilser, at det kommer til at ske i fremtiden. Hvis vi skal nå målsætningen om et mere konkurrencedygtigt landbrug og beskæftigelse i den danske fødevaresektor i fremtiden, er det af afgørende betydning, at det danske formandskab prioriterer disse målsætninger og gør dem til kernepunkter i de kommende forhandlinger. Venstre vil i hvert fald kæmpe for at bevise, at bæredygtighed og konkurrenceevne sagtens kan gå hånd i hånd.