Lokalpolitik

Straf ikke Vildmosemuseet

VILDMOSEMUSEET:På forrige byrådsmøde blev der stillet spørgsmål om, hvilke konsekvenser det ville have, at Vildmosemuseet ikke ville være med i en museumsforening for hele kommunen. For som det ganske rigtigt blev sagt på byrådsmødet, så er der indlagt besparelser i kommunens budget for 2009 på museumsområdet på et par hundredtusinde kroner, da det er det beløb, som vi ville få tilbage fra staten i øget statstilskud ved Vildmosemuseets indtræden i en fælles museumsforening. Forudsætningerne for denne budgetbesparelse er så ved denne beslutning væk, og derfor skal besparelsen selvfølgelig diskuteres igen i byrådet i forbindelse med budget 2009. Der kan man fra byrådets side vælge at fastholde besparelsen og fordele den på hele området, dvs. hele museumsområdet eller kulturområdet, eller man kan vælge at sige, når forudsætningerne er væk, er besparelsen også væk. For man kan ikke efter min mening tillade sig at straffe Vildmosemuseet, fordi de ikke vil med i den fælles museumsforening. De er i deres gode ret til at sige, at den samling, som de har skabt på Paukjærgård, skal de fortsat have råderet over. For det blev til min store overraskelse slået fast på forrige møde i Fritids og kulturudvalget, at de, der indgår i en fælles museumsforening afstår bygninger, samling, formue og personaleledelse til den fælles museumsforening. Jeg har ellers i de første diskussioner både med kulturarvsstyrelsen, Vildmosemuseet og også internt forstået, at det kunne laves som en formel sammenslutning med deltagelse af de to museer og de lokalhistoriske foreninger, men at disse så selv havde råderet over deres økonomi, bygninger og samlinger. Der er ligeledes lavet oplæg til samarbejdsaftaler ud fra denne forståelse, og mine diskussioner med Vildmosemuseet er gået på disse antagelser om selvstændige enheder med økonomisk samarbejde. Jeg skal være den første til at beklage denne vildfarelse, da det som sagt viser sig, at ved dannelsen af en fælles museumsforening mister Vildmosemuseet sin selvstændighed, som de også selv har påpeget. Ud fra denne erkendelse kan jeg godt forstå Vildmosemuseets beslutning. Der er mange spændende aktiviteter på museet og også noget spændende i støbeskeen. Den tidligere Brønderslev Kommune har støttet op om Vildmosemuseet, som en medspillende aktør til skildring af vores historie, undervisning til borgerne og seværdighed i turistmæssig henseende. Vi har i mange år kunnet bruge Vildmosemuseet, uden at de har fået en statsanerkendelse. De har klaret sig rimeligt for et forholdsvis lille beløb ved en stor og uegennyttig frivillig arbejdskraft og har dermed honoreret de ovennævnte kommunale forventninger. At få registreret og skildret tidligere tiders liv på vores egn er en vigtig brik i vores kulturarv og forståelsen af denne og dermed os selv. Og det gøres ikke uden frivillig assistance, som det sker på Vildmosemuseet (og i øvrigt også i de lokalhistoriske arkiver i kommunen) og på Try museums afdelinger. Det er det lokale engagement, der er styrken i disse kredse i vores kommune, og det må vi ikke ødelægge.

Forsiden