Straf til bilist alt for lav

Byretten i Århus har netop idømt en 20-årig mand to år og tre måneders fængsel for at have kørt en 27-årig far og dennes syv måneder gamle datter ihjel.

Den unge fartbølle kørte med en hastighed på mellem 117 og 156 kilometer i timen på en strækning, hvor højeste tilladte hastighed er 80 km/t. Den almindelige dansker er med rette chokeret over den lave straf. Straffeloven åbner mulighed for indtil otte års fængsel ved særlig hensynsløs kørsel. Jeg har endnu ikke selv læst dommen, men ifølge pressen skulle anklagemyndigheden kun have nedlagt påstand om fængsel i to år og seks måneder. Retten besluttede, at straffen skulle være to år og tre måneder. Folketingsmedlem Peter Skaarup (Dansk Folkeparti) vil have justitsministeren til at forklare Retsudvalget, hvorfor retten i Århus kun gav en straf på to år og tre måneder. Det bliver her nødvendigt at gøre Peter Skaarup opmærksom på, at retten efter praksis højst ville have afsagt en dom på to år og seks måneder, netop fordi anklagemyndigheden ikke havde krævet mere end to år og seks måneder. Selv om straframmen går op til otte års fængsel, føler retten sig i opadgående retning bundet af anklagemyndighedens påstand om fængsel i to år og seks måneder. Det er derfor ikke domstolene, der skal sættes under anklage, men derimod anklagemyndigheden, som åbenbart ikke har forstået de signaler, som politikerne har sendt. Det er helt klart, at anklagemyndigheden har en anden opfattelse af trafikdrab end samfundet som sådan, hvilket en underskriftindsamling med 125.000 underskrifter indsamlet af Michael Vestergaard viser. De, der har skrevet under, kræver alle markant højere straffe for trafikdrab. Problemet er anklagemyndigheden, der altid lader sig fange af den retspraksis, som den selv har været med til at skabe. Anklagemyndigheden har ikke modet til at bryde med en retspraksis, der ifølge politikere og samfundet er forældet for mange år siden. Flere og flere unge kører dødskørsel, og bilerne får flere og flere hestekræfter. For mig som jurist er det også et problem, at anklagemyndigheden ikke kan forestille sig, at et trafikdrab kan straffes som forsætligt manddrab med en straframme på indtil livstid. Det almindelige vil dog nok være et krav om 16 års fængsel, således som det kendes fra andre former for drab. Det må være min opfattelse, at særlig hensynsløs kørsel ikke kun skal straffes som uagtsomt manddrab, men at anklagemyndigheden i konkrete tilfælde skal turde rejse tiltale for forsætligt manddrab. Anklagemyndigheden er alt for bange for at lide nederlag ved domstolene. I det hele taget opleves det ejendommeligt, at anklagemyndigheden ikke er i stand til at handle selvstændigt, men altid skal have politikerne til at gøre arbejdet for sig.