Straf

Overtrædelse af gødningsreglerne medfører så stor en bøde, at der ikke er nogen økonomisk gevinst ved at løbe risikoen.