Retspleje

Strafbart at rejse ned for at støtte Saddam

Straffelov kan bruges, mener rigsadvokaten

NORDJYLLAND:Hvis der er hold i påstandene om, at danske irakere rejser hjem for at kæmpe på Saddam Husseins side i krigen i Irak, kan de retsforfølges, når og hvis de vender tilbage til Danmark. Uanset om de er danske statsborgere eller herboende udenlandske statsborgere, kan straffelovens paragraf 102 bringes i anvendelse. Det siger rigsadvokat Henning Fode til NORDJYSKE. Paragraffen har ikke været i brug siden 1945-46, og det er ifølge Henning Fode rimeligt uafklaret, hvor grænsen går. Om f.eks. fredsvagter, der optræder som bombeskjolde for irakerne kan straffes for at hjælpe fjenden, og om det er strafbart for herboende irakere at sende penge hjem eller opfordre til at støtte Irak, mens der er krig. Det er op til domstolene at fastlægge grænserne, når og hvis anklagemyndigheden beslutter at rejse tiltale. I første omgang ligger ansvaret for efterforskning og tiltalerejsning hos de lokale politi-og anklagemyndigheder, men i praksis ligger afgørelsen hos justitsminister Lene Espersen, (K). - Sager af den her karakter vil altid havne på mit bord, fordi de vedrører landets helt vitale interesser, siger hun. Personligt er hun dybt forarget, hvis der er hold i påstandene, siger hun til NORDJYSKE. Paragraf 102 blev indført som tillæg til straffeloven i forbindelse med retsopgøret efter besættelsen, og den har ifølge rigsadvokaten ikke været brugt siden. - Så vidt jeg husker, så går praksis udelukkende på danske statsborgere eller herboende udenlandske statsborgere, som har ydet bistand til en besættelsesmagt. Men selve ordlyden tyder på, at den godt kan bringes i anvendelse i et tilfælde som det aktuelle, siger Henning Fode. 1. sektion side 2