Straffeloven om afpresning

Straffelovens § 281 definerer loven om afpresning, hvis stykke 1 lyder: "For afpresning straffes den, der for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, truer nogen med vold, betydelig skade på gods eller frihedsberøvelse, med at fremsætte usand sigtelse for strafbart eller ærerørigt forhold eller åbenbare privatlivet tilhørende forhold".