straffelovens §192a

Siden juni sidste år har en lovændring betydet, at det nu giver mindst et års fængsel at have et skydevåben. Paragraffen lyder: Med fængsel fra 1 år indtil 6 år straffes den, der overtræder lovgivningen om våben og eksplosivstoffer ved under særlig skærpende omstændigheder at indføre, udføre, transportere, erhverve, overdrage, besidde, bære, anvende, tilvirke, udvikle eller med henblik på udvikling forske i skydevåben eller andre våben eller eksplosivstoffer, når våbnet eller eksplosivstofferne på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade. /ritzau/

Breaking
Politiet advarer efter brag i Aalborg: Hold jer væk fra disse flasker
Luk