Socialforsorg

"Straks-aktivering" fører til job

Op mod halvdelen af kontanthjælpsmodtagere i jobtræning fik i fjor arbejde

ØSTERBØLLE:Succes. Det er ikke for stort et ord om resultaterne af Aalesdtrup Kommunes aktiverings-indsats ov er for kontanthjælpsmodtagere. Op mod halvdelen af deltagerne i aktiveringsprogrammet kom i fjor i job. Aalestrup kommune kører projektet som såkaldt "straks-aktivering" for alle, der henvender sig for at søge kontanthjælp. Det betyder almindeligvis aktivering inden for 48 timer på det kommunale jobtræningscenter i Østerbølle. "Straks-aktiveringen" blev i praksis indført for godt et års tid siden, da beskæftigelsesafdelingens lokaler på Nørreled i Aalestrup veg for Fakta, hvorved den kommunale aktivering blev samlet i Østerbølle. Her gennemgik personalet samtidig en række kurser, der betød at en del sagsbehandling og i høj grad jobformidling, som foregår direkte på centret. Fidusen er, at projektlederne Tom Sørensen og Orla Bertram-Nielsen og assistent Leif Søndergaard gennem daglig omgang med de 20-30 kontanthjælpsmodtagere på centret kender dem betydeligt bedre end socialrådgiverne på rådhuset, der samtidig får frigjort tid til andre opgaver. Erfaringerne gennem det sidste år viser, at et godt kendskab til aktiverede øger deres chancer for at finde ordinære jobs, der svarer til deres ønsker og færdigheder, ligesom det daglige samvær øger motivationen for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Ifølge en intern årsberetning har straks-aktiveringen og den nye struktur på centret været en eklatant succes: I 2003 var der i alt ansat 109 aktiverede på centret i kortere eller længere tid. Heraf fik 41 personer ordinært arbejde - og næsten alle har beholdt det året igennem. Knap en tredjedel er til gengæld blevet slettet i systemet, oftest som følge af udeblivelse fra aktivering. Heraf har en del formodentlig også fundet jobs, mens andre er pendlet til andre kommuner. En tilsvarende gruppe er startet på kurser, arbejdsprøvning, anden aktivering eller de er på barsels- eller sygeorlov. - Det skal dog siges, at der er tale om vores egen, interne statistik som måske ikke helt svarer til de officielle tal. Men tendensen er tydelig og kontanthjælpsmodtagerne ved, at vi vil ligge vandret for at finde ordinært arbejde til dem, så snart de er jobklare, siger Tom Sørensen. For flertallet af de aktiverede fungerer centret kun som samlingssted morgen og aften. Flis- og skovholdet passer de kommunale skove og udfører desuden en lang række plantnings-, oprydnings- og naturplejeopgaver for private. Om sommeren tilbydes haveservice for kommunens pensionister og om vinteren snerydning, ligesom en lang række institutioner får udført lettere reparations- og malerarbejde. På selve centret arbejdes der på et træværksted, kløves brænde, afbarkes flagstænger og rafter og for ansatte med særlige skånehensyn findes en lille pakkeriafdeling med 3-5 ansatte.

Forsiden