Lokalpolitik

Stram økonomi i Thorup-Klim Hallen

Underskud i 2004 trods næsten fuld belægning og mange aktiviteter

KLIM:Det kniber med det økonomiske råderum i Thorup-Klim Hallen, selv om hallen næsten har været fuldt belagt, og der har været mange aktiviteter i det forløbne år. Året gav nemlig et underskud i regnskabet på godt 20.000 kr., fremgik det på generalforsamlingen, hvor formand Olav Pretzmann fortalte om situationen oven på 2004. - Vi skulle gerne have et større råderum, så vi kan følge med i vedligeholdelsen. Vi trænger til at få renoveret omklædnings- og baderum, og vi vil tage fat på det, når der er penge til det, sagde formanden. - Økonomisk er vi faktisk låst fast, da vi er afhængige af kommunal støtte, og prisen på en haltime ikke er steget i 15 år. Den er stadig 200 kr.. Vi er også afhængige af, at driften af cafeteriet giver ca. 50.000 kr. i overskud, tilføjede Olav Prtezmann. - Vi har haft flere møder med Fjerritslev Kommune om ændring af det kommunale tilskud, og en ny aftale er på vej. Den skulle være trådt i kraft 1. januar 2005, men på grund af sagen om tilskud til Han Herred Fritidscenter er sagen ikke færdigbehandlet i kommunalbestyrelsen endnu, fortalte Olav Pretzmann. - Dog har vi fået at vide, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgettet for 2005 har bevilget os 70.000 kr. ekstra i årligt tilskud, tilføjede han. - Men vi er spændt på, hvad der sker med den nye kommunalreform. Hvordan bliver idrætshallerne indplaceret i storkommunerne? Heldigvis tror jeg, der i høj grad vil være brug for hallerne, for vi hører jo, at børn og unge får alt for lidt motion.