Børnepasning

Stram tidsplan for børnehave

Tidligst midt i marts kan Rørbæk Idrætsforening som bygherre tage første spadestik

RØRBÆK:I øjeblikket er gravemaskiner i fuld gang med at rydde legepladsen i tilknytning til Rørbæk Idrætsforenings klubhus i Nørregade og udskifte undergrunden med noget mere stabilt. Det sker som optakt til den forestående kæmpeudvidelse af klubhuset med 320 kvadratmeter, så det fremover kan være ramme for en ny natur- og idrætsbørnehave normeret til 50 børn. 1. spadestik må vente Men uanset de nuværende aktivitetere på grunden må idrætsforeningen som bygherre fortsat vente med at tage det første spadestik til byggeriet, der efter planen skal stå klar til brug senest 1. august. For i øjeblikket er Nørager Kommunes landzonetilladelse til byggeprojektet ude i en fire ugers offentlig høring, der udløber 10. marts. - Først på dette tidspunkt kan vi med udgangspunkt i eventuelle indsigelser tage stilling til at færdiggøre og udstede den nødvendige byggetilladelse, der skal foreligge inden byggestart, påpeger bygningsinspektør Folmer Kjeldsen, teknisk forvaltning. Lejekontrakt er klar Efter aftale skal Nørager Kommuen leje sig ind i børnehaven i Rørbæk de næste 10 år. På det sidste møde i kommunalbestyrelsen blev den endelige lejeaftale mellem kommunen og idrætsforeningen på maksimalt 220.000 kroner om året godkendt. Efter planen skal den nye børnehave primært opføres ved hjælp af frivillig arbejdskraft, leveret af medlemmer af idrætsforeningen og kultur- og borgerforeningen samt andre interesserede borgere. Men indtil byggestart har alle interesserede borgere i Rørbæk og omegn mulighed for at følge projektet på landsbyens nye hjemmeside - www.roerbak-by.dk - eller se tegningerne over børnehaven i Brugsen, hvor de er ophængt.