Forurening

Strammere kurs mod giftig frugt

I forbindelse med, at EU er ved at lave en ny lovgivning om brugen af pesticider i fællesskabet, har en miljøorganisation lavet en videnskabelig undersøgelse af frugt købt i Europa-Parlamentets supermarked. Resultatet var skræmmende.

Af 8 forskellige frugter, købt i EU-Parlamentet, fandt man 28 pesticidrester. Heraf havde abrikoser, vindruer og appelsiner værdier, der var over de tilladte grænseværdier. Og alene jordbær indeholdt 14 forskellige giftstoffer. Jeg handler selv i butikken og er derfor selvsagt ked af, at den frugt, jeg spiser, faktisk er giftig. Desværre er jeg ikke overrasket over resultatet. Landbrug, gartnerier og plantager i EU bruger hvert år mere end 200.000 tons sprøjtegifte. Det er alt for meget. Giftstofferne havner i vores natur, grundvand og altså også på vores mad. I sidstnævnte tilfælde er konsekvenserne for sundheden slemme. Stofferne kan nemlig give kræft og børn kan få hjerneskader. I Danmark bruger vi heldigvis færre pesticider end i så mange andre europæiske lande. Alligevel kan den danske forbruger ikke vide sig for sikker. Dels fordi vi ikke har fået brugen af giftstofferne ned på et lavt nok niveau endnu. Og dels fordi mange af de produkter, der jo havner i vores butikker, stammer fra andre lande. Derfor håber jeg, at undersøgelsen i EU-Parlamentet vil være med til at overbevise mine kolleger om, at vi skal have en strammere lovgivning, der sikrer mindre gift på vores alles frugt og grønt.