Strammere ryster ikke på hånden

Både formand og næstformand i teknisk udvalg står fast på deres holdning til miljøkrav ved Mariager Fjord

Land­brug og mil­jø ved Ma­ri­ager Fjord ven­des end­nu en­gang, før by­rå­det af­gør, om der skal stil­les skær­pe­de krav til bøn­der­ne. Ar­kiv­fo­to: Michael Koch

Land­brug og mil­jø ved Ma­ri­ager Fjord ven­des end­nu en­gang, før by­rå­det af­gør, om der skal stil­les skær­pe­de krav til bøn­der­ne. Ar­kiv­fo­to: Michael Koch

MARIAGERFJORD:Hverken formand eller næstformand i udvalget for teknik- og miljø i Mariagerfjord Kommune har tænkt sig at ændre holdning om miljøkravet til landbrug ved Mariager Fjord. Men både formand Preben Christensen (S) og næstformand Karen Touborg (SF) hilser et temamøde velkomment, så alle 29 byrådspolitikere klædes på til at træffe den yderst principielle beslutning. Mariagerfjord Byråd besluttede torsdag aften at udsætte sagen og sende re den retur til teknisk udvalg og få præciseret, hvad der besluttes. - Jeg var klar til at tage beslutningen i torsdags, for jeg mener, at sagen er klar til at blive prøvet, siger Karen Touborg med henvisning til, at en beslutning om at stille skærpede miljøkrav til landbruget helt sikkert vil ende i Miljøklagenævnet. Preben Christensen mener også, han allerede nu er klædt på til at træffe en beslutning. Han har ikke tænkt sig at ændre den holdning, der går på, at der skal tages særlige hensyn til Mariager Fjord.