Stramning har uheldig bagside

Efter et år, hvor pressen har afsløret et par ret grove tilfælde af svindel inden for fødevarer, er det med stor glæde, at vi kan læse, at Forbrugerminister Lars Barfoeds såkaldte ”rejsehold” har afsløret mere svineri med fødevarer.

Senest med fundet af 65 ton oksekød i Slagelse hos firmaet Oksekød Engros Aps. Og mere skal nok komme frem i lyset, når nu fødevareloven bliver strammet. Ingen tvivl om det. Og det er da også disse storsvindlere, som er utrolig vigtigt, vi får afsløret, for her er der virkelig tale om brud på vor fødevaresikkerhed. Men den nye lovstramning, som skal sikre forbrugerne bedre fødevaresikkerhed, har en uheldig bagside. Den vil utvivlsomt også ramme uskyldige detailforretninger, som er kommet en enkelt dag bagud med at kontrollere sine varer. For i lovforslaget skelnes der ikke mellem uheldige fejl – og bevidst svindel. Alle fødevarevirksomheder behandles ens og straffes ekstremt hårdt med bøder op til 80.000 kroner. Også selv om fødevaresikkerheden ikke er truet af betydning. Her kan nævnes, at hvis en given vare tilbagekaldes fra en leverandør pga. en fejl i produktet – og forretningen rent faktisk, som den skal, fjerner varen fra hylderne, men ”glemmer” at skrive det i det i sin egenkontrol. Ja, så kommer den samme gode Forbrugerminister med en enorm bøde, som kan slå benene væk under en mindre forretning. Sådan er fakta, hvis lovforslaget vedtages. Og det kan da ikke være politikernes mening – eller kan det? Og det er her, at en kvik politiker, som har læst ovenstående, vil springe op af æsken og sige: ”Nej, nej lille ven. Det har du helt misforstået! Regeringen har sammen med DF lavet en såkaldt nul-toleranceplan, hvor det netop fritager forretninger, i at få en bøde for en bagatelagtig fejl.” Nu kender jeg også denne såkaldte nul-toleranceplan. Og det er da også korrekt, at der står nævnt noget om en bagatelgrænse, som skal sikre de uheldige forretninger. Men jeg spørger 1: Hvad er en bagatel? Det skal vi have præciseret inden det er kontrolmedarbejderne fra fødevareregionerne, som skal afgøre det. Og 2. Denne nul-toleranceplan er ikke implementeret i lovteksten i fødevareloven. Er det så ikke korrekt opfattet, at den – når vi en dag får ny regering – ikke længere er gældende? Derfor er det enormt vigtigt, at vi får vækket politikerne og får dem til at indse, at man i øjeblikket er i gang med, uhensigtsmæssigt at sønderbombe detailbutikkerne, hvor det især går ud over de små og økonomisk sårbare. Jeg ved, at vore politikere vil have denne opstramning, for at sikre forbrugerne en ordentlig fødevaresikkerhed. Og hatten af for det. Men det bliver på bekostning af mange små butikker, som bestemt ikke bevidst vil snyde. Derved bliver også mange landdistrikter ramt, da der ofte her, ”kun” er en mindre butik tilbage. Og det kan vel ikke være politikernes meningen? Lovforslaget har været i 1. behandling. Og der var en bred enighed i folketingssalen om stramningen. Derfor har jeg, sammen med Nærbutikkernes Landsforening, søgt – og fået - foretræde for fødevareudvalget, for om vi ad den vej, kan ændre politikernes holdning. Men jeg kunne godt bruge din opbakning. Det kan du gøre, ved at opsøge dit folketingsmedlem. [ Peer Risager, Østkystvejen 342, Voersaa, er købmand. E-mail: p.risager@tdcadsl.dk.